Ik was graag met carnaval in Nederland gebleven. Het is dit jaar voor mij niet gelukt, omdat 22 februari de jaarlijkse herdenkingsdag was voor mijn moeder, die 8 jaar geleden is overleden. Ik wil toch in mijn gedachten een beetje bij u blijven en nog even terugkijken.

Wat ik zag en meegemaakt heb tijdens de prinsen receptie en de pronkzitting was fantastisch. Er was groot enthousiasme en een geweldige sfeer van gezelligheid en sociale betrokkenheid. Ik wil daarvoor de carnavalsvereniging een grote compliment geven. Ik was vooral verrast voor zoveel talent in Mill. 

Ik ben nu met vakantie in mijn vaderland. In deze dagen ga ik vooral mijn familie, de bisschop, vrienden en mijn andere collega priesters bezoeken. Het is dus helemaal geen skivakantie, maar eerder een werkvakantie. Hoe dit idee ontstond weet ik niet, maar daar is de carnaval voor!

Ik dacht tijdens deze carnaval op een bijzondere manier aan een jonge moeder voor wie dit jaar carnaval waarschijnlijk de laatste van haar leven zal zijn. Ze heeft een ongeneselijke ziekte. en heeft niet meer zo veel tijd in haar leven. Ze keek ondanks alles met blijdschap naar de carnavals optocht en wilde verkleed met haar kinderen de optocht meelopen. De carnavals optocht heeft in haar jeugd veel indruk op haar gemaakt. Dat wil ze haar kinderen meegeven. Ik vind dit een heldhaftige en positieve benadering van het leven. Ik wens dat zij en haar kinderen met oneindige liefde worden omhelst. 

Ik wil bij deze gelegenheid mijn team van de kliederkerk en kindercaravan even in het zonnetjes te zetten die zo mooi de activiteiten opzetten wat de kinderen zo leuk vinden. Een week voor kerst was de eerste activiteit met als thema het kerstverhaal. 

Op 12 februari was de tweede activiteit, welke over de liefde ging. Er was een grote belangstelling voor beide dagen. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen met grote belangstelling en betrokkenheid hun opdrachtjes deden. De volgende activiteit is op 2 april in Langenboom. 

Met een hart vol blijdschap en trots geniet ik nu van mijn (werk)vakantie in India. 

Pastoor James Joseph