Onlangs heeft Water Natuurlijk Aa en Maas de totale kandidatenlijst voor waterschap Aa en Maas vastgesteld. De waterschapverkiezingen zijn tegelijk met de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Water Natuurlijk, de grootste waterschaps-partij/-beweging van Oost-Brabant, zit nu met 7 personen in het Algemeen Bestuur van Aa en Maas.

Deze partij (beweging) is hét netwerk voor water, natuur, landschap, cultuur-historie, recreatie, educatie en sportvisserij en komt op voor zowel de belangen van de burger als de water-natuur zelf. Lijsttrekker is Ernest de Groot uit Uden

Gemeente Land van Cuijk goed vertegenwoordigd

Na Suzanne (natuur milieu en energie expert) de Zoeten (Escharen) op 02 volgen Jacques (woningcorporatie) van Geest (Gassel) op 06, Jos (oud wethouder) van den Boogaart (Mill) op 08, Marius (Maasheggen) Grutters (Vierlingsbeek) op 16, Henk (milieuvereniging) Teusink (Cuijk) op 17, Jan (Team Lokaal) van Riel (Oploo) op 26, Marcel (Team Lokaal) van den Elzen (Mill) op 29, Jan (IVN en Vogelwacht) Nabuurs (Sint Hubert) op 35, Hent (IVN Ommetjes) Baltussen (Ledeacker) op 40, Winfried (SP) Bosters (Boxmeer) op 41 en Myrna (Lions) Groenink-Mastail (Cuijk) op 43. 

Kernwaarden en speerpunten

Water Natuurlijk staat voor schoon en gezond, zuiver water (o.a. aanpak van watervervuiling bij de bron), natuurlijk, visrijk water (o.a. verdrogingsbestrijding), mooi en aantrekkelijk recreatief water (o.a. beleefbaar maken van erfgoed en cultuurhistorie), goed klimaat-robuust water (o.a. een forse aanvulling van de grondwatervoorraad) en gezamenlijk optrekken en overleggen (o.a. bodem en water als sturend principe in de ruimtelijke ordening). 

Evenwichtige lijst

Volgens Ernest de Groot is de lijst evenwichtig samengesteld. Elke regio en elke doelgroep is vertegenwoordigd. Hij is heel tevreden met de kennis en kunde van de kandidaten op het vlak van waterbeheer, bos, natuur, landgoed, landschap, cultuur-historie, erfgoed, educatie, recreatie, watersport en sportvisserij, alsmede duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook zijn alle kandidaten goed geworteld binnen het maatschappelijk middenveld van de Oost-Brabantse samenleving.