Ben jij ook klaar met de verhalen en het 'ad hoc' beleid van de landelijke partijen met hun "Haagse geluid"? Kies dan op 15 maart Lokaal!

'Lokaal' is het woord dat sinds jaar en dag bij mij past. Dichtbij, betrokken en betrouwbaar. Geboren in Boxmeer, in mijn eerste levensjaren gewoond in Mill en Vierlingsbeek maar daarna verbonden en verknocht aan "mien durpke" Sint Hubert.

In het dagelijks leven haal ik mijn energie op bij de gemeente Eersel in de regio de Kempen. Hiermee verbreed ik mijn kennis en doe ik nieuwe ideeën op die mij voeden om ze uit te dragen in het Land van Cuijk en de diverse verenigingen waarbij ik actief betrokken ben. 

Lokaal samen sterk voor een leefbaar Brabant met een politiek van onderop. Dat is waar Lokaal Brabant voor staat.

De Provincie moet er zijn voor alle inwoners. Dit betekent dat wij met elkaar in gesprek blijven waarbij wij met respect voor elkaar oog en oor hebben voor wat er speelt. 

Als voormalig gemeenteraadslid in de gemeente Mill en Sint Hubert was en blijft dit mijn uitgangspunt voor een GOEI LEVEN in onze prachtige en veelzijdige regio het Land van Cuijk. Ook voor de langere termijn als wij er zelf niet meer zijn.

Een regio waarbinnen natuur en economie elkaar in balans dienen te zijn en blijven.

Dat daarbij een omslag in denken en doen plaats dient te vinden is een gegeven gezien het feit dat we op vele gebieden de grenzen bereikt hebben of we dreigen vast te lopen. Denk hierbij aan bereikbaarheid/mobiliteit, tekort aan woonruimte voor met name de jeugdigen uit onze regio en de personeelstekorten in welke sector dan ook.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Zeker niet, er zijn kansen maar je moet ze wel zien!

Het aspect SAMEN optrekken zal hierbij de sleutel zijn om deze te benutten. 

Maak daarom op 15 maart gebruik van jou recht om te stemmen en stem lokaal. 

Met vriendelijke groet,
Sjors van Kempen
LOKAAL BRABANT LIJST 11