Mijn naam is Kim de Hoog uit Mill (middelste op de foto) en ik ga samen met drie klasgenoten Shamira, Samyra en Pascalle een week naar Bosnië half april.

Wij zitten op het Koning Willem 1 College in Veghel en studeren in het tweede jaar voor woonzorgbegeleider/verzorgende IG. Wij gaan samen met andere studenten van onze school daar naar toe. 

Na de oorlog is er geld naar Bosnië gegaan om het land weer op te bouwen. Helaas is het geld niet altijd op de plekken terecht gekomen waar het echt nodig is. De toenmalige overheid van Bosnië heeft vooral geïnvesteerd in Sarajevo en Srebrenica. Tot en met nu toe komt er moeizaam geld naar kleinere gemeente en dorpen. Wij gaan daarom n deze dorpen aan de slag. Niet door geld te geven maar door scholen op te knappen, kinderen een leuke week te geven en spullen achter te laten. 

Daarvoor is natuurlijk geld nodig. Iedere bijdragen groot of klein, is super fijn!

Wilt u doneren? Scan dan de QR code. Ook kunt u doneren via mijn Facebook pagina.

Alvast hartelijk bedankt voor je steun, het geld zal goed besteed worden!