Op donderdag 9 maart sprak de gemeenteraad over sporthal de Looierij in Mill. Deze is dringend toe aan een flinke opknapbeurt. Maar ook zijn er plannen elders een nieuwe sporthal te bouwen, omdat de huidige locatie van de sporthal niet meer de meest logische plek is nu basisschool de Straethof verplaatst is naar de Langenboomseweg.

De gemeenteraad heeft besloten komende zomer de sporthal voor 370.000 euro op te knappen en te zoeken naar een locatie elders in Mill waar over 10 jaar een nieuwe sporthal, met minimaal dezelfde afmetingen als de Looierij, gerealiseerd kan worden. Tegen die tijd zal bekeken worden hoe de locatie van de huidige sporthal ingevuld wordt.  

In het voorstel rond opknappen en later verplaatsen van de sporthal werd als mogelijke locatie het Merletcollege genoemd. “Maar dit is pas over 10 jaar aan de orde en wij moeten niet over ons graf heen regeren,” vertelt Liesbeth van Heeswijk van Liberaal Land van Cuijk. “Daarom hebben we dat via een amendement (aanpassing van het voorstel) uit het besluit laten halen.” Francien van Berlicum van Team Lokaal vult aan: “Ons advies was om ook naar andere locaties te kijken. Tegen die tijd is er wellicht een ander inzicht en zou de sporthal misschien veel beter op een andere plek kunnen staan.” “Ook hebben we aangegeven dat men nu nog niet moet besluiten wat er dan op de locatie van de huidige sporthal moet gebeuren,” vertelt Moniek van den Elzen van CDA Land van Cuijk. “Er stond dat daar dan woningbouw moest komen, maar het lijkt ons beter dit dan pas te bekijken omdat je nu nog niet weet waar over 10 jaar behoefte aan bestaat.” De gemeenteraad stemde unaniem in met de aanpassing van het voorstel.

Dat locatie onderzoek voor een nieuwe sporthal zal pas later worden opgestart. Moniek: “Er is nu een burgerinitiatief voor het behouden van het VMBO-onderwijs in Mill. Als dat lukt, dan moet je als gemeente zorgen voor huisvesting. Dan moet je dus niet al plannen hebben voor de locatie van de sporthal.” Hiervoor dienden CDA en Liberaal LVC een motie in. “Wij wilden een uitspraak van de wethouder over dit burgerinitiatief,” vertelt Liesbeth. “We hebben steeds te horen gekregen dat wij als raad niet gingen over het VMBO-onderwijs en het verplaatsen van het Merlet in Mill. Maar we hebben bij een vergelijkbaar initiatief in Kerkrade gezien dat dit wel zo is.” Moniek: “Wij zien kansen voor dit burgerinitiatief: er is echt behoefte aan dat kleinschalige onderwijs en er zijn mooie koppelkansen om onderwijs, sport en andere maatschappelijke functies te combineren.” Tijdens het behandelen van deze motie bleek dat er binnen de gemeenteraad brede steun is voor dit burgerinitiatief. Ook wethouder Willy Hendriks van Haren omarmde dit burgerinitiatief om het VMBO-onderwijs in Mill te behouden, wat ook door Team Lokaal werd gesteund.

Gezien die steun vanuit de gemeenteraad betreurt men de eerdere houding van het schoolbestuur en verantwoordelijk wethouder Joost Hendriks. “We hadden het gevoel dat het spel al gespeeld was voor de gemeenteraad erbij betrokken werd,” vertelt Francien van Berlicum. “Men had veel meer op moeten komen voor de belangen van leerlingen en ouders, maar dat is helaas niet gebeurd.” Moniek: “Het is nog niet te laat. Er is nu een brede steun vanuit de gemeenteraad voor het genomen burgerinitiatief en gezien hun enthousiasme is er zeker een kans van slagen om het kleinschalige VMBO-onderwijs in Mill te behouden.”