Foto: Cockie Kremers

De subsidies aan gemeenschapshuizen worden door de gemeente Land van Cuijk de komende jaren afgebouwd. Dit heeft te maken met het opstellen van een nieuw, uniform subsidiebeleid na de herindeling van 5 gemeenten naar 1 nieuwe gemeente Land van Cuijk.

In de voormalige gemeenten bestonden verschillende subsidieregels en in 2026 komt er één subsidiebeleid dat geldt voor alle gemeenschapshuizen. Voor de Wilg in Wilbertoord betekent dat nieuwe beleid dat men het huidige subsidiebedrag kwijt gaat raken. 

“Als bestuur van De Wilg moesten we op zoek naar wegen om dit financiële gat op te vullen,” vertelt Valerie Aben. Hij is voorzitter van de Wilg in Wilbertoord. “We hebben als gemeenschapshuis een duidelijke maatschappelijke functie in Wilbertoord. Jong en oud maken gebruik van onze mogelijkheden. Die maatschappelijke functie wordt gewaardeerd door onze inwoners en ondernemers. Dit bracht ons op het idee te zoeken naar een onderneming die ons als maatschappelijke partner financieel zou willen ondersteunen.”  

Toen voorzitter Valerie Aben namens het bestuur van de Wilg de gebroeders Smits benaderde voor het maatschappelijk partnerschap, werd dit enthousiast ontvangen. Een samenwerking als deze past namelijk heel goed in de bedrijfsfilosofie van B.V. Landgoed De Princepeel. Het maakt een mooie verbinding tussen dit agrarische bedrijf en de burgers van Wilbertoord. Juist op een moment dat boeren en burgers steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan. In Wilbertoord wordt net de tegengestelde beweging gemaakt en iets moois ontwikkeld. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit volledig in de genen van B.V. Landgoed De Princepeel. Met Kwaliflex en de biovergister deden ze al aan recycling voordat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als term bestond.

Maar voor de broers Antoon en Pieter Smits zijn er meer redenen om positief te reageren op het voorstel van de Wilg om maatschappelijk partner te worden. “Wij weten uit ervaring dat de Wilg een belangrijke lokale functie vervult en dat moet zo blijven,” vertelt Pieter. “Als kind waren we vaak in de Wilg voor de vele activiteiten die er gehouden werden. Maar ook zien we dat veel ouderen er graag zijn om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken of er bijvoorbeeld te biljarten. Juist deze ouderen hebben ervoor gezorgd dat Wilbertoord is blijven groeien. Maar ook zien we weer nieuwe inwoners en nemen onze eigen kinderen, net als wij vroeger, deel aan de activiteiten in de Wilg.” 

Vandaar dat Antoon en Pieter zich via hun onderneming graag als maatschappelijk partner verbinden aan de Wilg. Valerie: “Dit maatschappelijk partnerschap zal ook mogelijkheden bieden voor gemeenschapshuis de Wilg om te verduurzamen en te kunnen investeren. Het partnerschap zal voor gebruikers van de Wilg zichtbaar worden in het gemeenschapshuis door middel van foto’s en ook zullen we onze dankbaarheid hiervoor laten zien via uitingen in de media en op social media.” Het maatschappelijke partnerschap tussen de Wilg en B.V. De Princepeel is in eerste instantie voor 3 jaar vastgelegd.