Team Lokaal heeft onlangs in een gemeentelijke thema-avond (over beleid woonwagens en arbeidsmigranten) vernomen dat de overname en exploitatie door Mooiland van de woonwagenlocatie Mergen in Mill nog steeds niet geregeld is.

De voormalige gemeente Mill en Sint Hubert heeft hiervoor in 2021 maar liefst een bedrag van € 734.000,= voorgeschoten om ervoor te zorgen dat, volgens afspraken met de Commissie Rechten van de Mens (CMR) en de toekomstige bewoners, de woonwagens eind 2021 in gebruik genomen konden worden.

Reden voor Team Lokaal om hierover schriftelijke vragen aan de portefeuillehouder te stellen.

Vraag 1
Op welke wijze is de gemeente Land van Cuijk hierover in gesprek met Mooiland?

Vraag 2
Waarom heeft het zo lang geduurd voordat men hierover met Mooiland in gesprek is gekomen?

Vraag 3
Gaat Mooiland de 6 woonwagens aan De Mergen in Mill alsnog overnemen en exploiteren en welke afspraken worden hierover gemaakt?

Vraag 4
Zijn er door de gemeente Land van Cuijk wel huurinkomsten ontvangen?

Vraag 5
Graag worden wij geïnformeerd over de actuele stand van zaken en de (financiële) gevolgen hiervan voor de gemeente Land van Cuijk.

Team Lokaal is benieuwd wat de reden is dat Mooiland de destijds gemaakte afspraken met de gemeente Mill en Sint Hubert niet nakomt.

Francien van Berlicum

https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl