Ten opzichte van de vorige taxatie in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) zijn de WOZ-waarden 2023 (waardepeildatum 1 januari 2022) in onze gemeente met gemiddeld 15 % gestegen. Gemiddeld want dat kan in individuele gevallen hoger of lager zijn.

De totale OZB-opbrengsten blijven gelijk. Daarom is het OZB-tarief woningen 2022 door de raad van 0,1185 % verlaagd naar 0,1031 % in 2023. Bij een woningwaarde van € 300.000 die gemiddeld met 15% is gestegen tot € 345.000 is de OZB-aanslag vergeleken met vorig jaar daardoor gelijk gebleven: € 355,00 per jaar.

Een hogere WOZ-waarde heeft ook voordelen: mogelijk lagere renteopslag

Heb je een woning met een hypotheek? Dan kun je te maken krijgen met opslag in je hypotheekrente. Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de renteopslag (ook wel risico-opslag genoemd). Kom je in aanmerking voor een lagere opslag? Dat kan doordat de WOZ-waarde hoger is geworden. Neem dan contact op met je bank om dit aan te laten passen.

Bron: gemeente Land van Cuijk