De Stichting Toegankelijk Land van Cuijk heeft op 6 april 2023 een werk- en beleidsplan 2024 aangeboden en besproken met wethouder Willy Hendriks, verantwoordelijk voor Wmo, welzijn & participatie in de gemeente Land van Cuijk.

De stichting is op 14 juli 2022 opgericht vanuit de platforms gehandicapten in de dorpen in de gemeente Land van Cuijk. De gezamenlijke missie is om in de samenleving voorwaarden te scheppen en kaders te creëren die bevorderen dat mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking welkom zijn in de samenleving, hun eigen leven kunnen leven en kunnen participeren in deze samenleving.  

Belangrijk

De Stichting heeft 10 punten opgesteld die zij belangrijk vindt om de gezamenlijke missie uit te kunnen voeren. 

  1. Allereerst vindt de stichting dat zorg via bewustwording van bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor het belang van een inclusieve en toegankelijke samenleving belangrijk is. 
  2. Zet de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk in als het toegankelijk- en inclusiepanel van de gemeente. 
  3. Gebruik de Stichting als adviseur op het gebied van toegankelijkheid. 
  4. Laat ervaringsdeskundigen spreken, presenteren, schouwen etc.
  5. Benadruk dat er een organisatie-brede ontwikkeling nodig zal zijn voor een inclusieve en toegankelijke gemeente.
  6. Benader toegankelijkheid als een beweging die nooit af is.
  7. Veranker toegankelijkheid in alle gemeentelijke processen.
  8. Begin klein vanuit vandaag, maar zorg voor structuur in de toekomst.
  9. Draag uit wat je doet en wat je samen bereikt hebt. 
  10. Zorg voor een ruim toereikend budget om de activiteiten van de Stichting en de Platforms te bekostigen.

Uitdaging

Wethouder mevrouw Hendriks gaf als eerste reactie aan dat de gemeente de uitdaging graag aan gaat om met elkaar stap voor stap het 10 punten plan uit te werken. Zij kon zich goed vinden in de uitgangspunten en zag geen obstakels. Zij beoordeelde het hele beleidsplan als zeer positief, mede gezien wat elk platform afgelopen jaar 2022 in de praktijk heeft gedaan. 

Zij gaf tevens aan dat ze trots was dat de Stichting toegankelijk land van Cuijk een van de eerste organisaties was die elkaar al voor de gemeentelijke fusie opzochten en kozen voor een gemeentelijke overkoepelende aanpak. Tevens vond ze het positief dat vertegenwoordigers van de stichting actief deelnemen aan gemeentelijke bijeenkomsten om van daaruit aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Wij zijn blij dat de stichting zich inzet om de toegankelijkheid binnen het Land van Cuijk te verbeteren. Iedereen hoort mee te kunnen doen, ongeacht een beperking”. 

Verbinding

De wethouder gaf ook aan dat de gemeente werkt vanuit het motto “verbinding met elkaar” Ze gaf daarbij het nadrukkelijke advies om in overleg te gaan met andere organisaties in het sociaal domein zoals welzijn ouderen organisaties en KBO`s om de activiteiten op elkaar af te stemmen, uit te voeren en optimaal samen te werken. In verbinding met elkaar samen werken in het sociale domein levert beter resultaat. 

Er is afgesproken met elkaar in gesprek te blijven zodat de gezamenlijke missie wordt bereikt dat ook mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking welkom zijn in de samenleving, hun eigen leven kunnen leven, en kunnen participeren in de gemeente land van Cuijk.