Die vraag hadden ook de initiatiefnemers van de nieuw op te richten school ‘Regionaal vmbo Peelrand’ en stelden die aan Stichting Myllesheem. Zij achterhaalde deze historie en streef hierover een interessant artikel.

Vorige week las u in deel 1 over de Huishoudschool en het LHNO. Deze week deel 2 over de Mulo/Ulo/Mavo. Volgende week sluiten we deze reeks af met de LTS en de Landbouwschool.

Kunt u niet wachten tot het volgende deel of heeft u vorige week het artikel gemist? De volledige versie is terug te lezen op de website van de stichting.

Mulo / Ulo / Mavo

Begin vorige eeuw vond men het van belang dat de jeugd, na de lagere school, de gelegenheid kreeg onderwijs te volgen, vooral godsdienstonderwijs. Daarnaast was er behoefte aan ruimte voor verenigingen en muziekgezelschappen. De kerk speelde hierin een grote rol en in 1907 werd gestart met de bouw van het Patronaat St. Willibrordus aan de Stationsstraat in Mill. De opdrachtgever was de Millse Rooms-Katholieke parochie. Het Patronaat werd gebruikt voor godsdienstlessen, cursussen, toneelvoorstellingen maar er was ook een (technische) tekenschool.

1942-1968 Stationsstraat

Landelijk bestond de Mulo (meer uitgebreid lager onderwijs) sinds de onderwijswet van 1857. De naam Mulo werd overigens in 1920 officieel veranderd in Ulo (uitgebreid lager onderwijs) maar veel scholen zijn de naam Mulo blijven gebruiken.

Door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (wat nu het Ministerie van Onderwijs wordt genoemd), de gemeente Mill en het kerk-schoolbestuur werden begin jaren 40 de mogelijkheden besproken om een Ulo in Mill te starten. De Millse pastoor Rath had daarin een leidende rol en in 1942 werd besloten dat de Ulo er kon komen. Nieuwbouw was vanwege de oorlog niet mogelijk en daarom werd door het kerkbestuur het patronaatsgebouw afgestaan (zie foto links). Er was wel een verbouwing nodig onder leiding van architect Strik en op 1 september 1942 werd de school geopend en kreeg de naam St. Willibrordus. Er waren 4 klaslokalen. 

Deze Ulo-school was de eerste gemengde school voor middelbaar onderwijs in het bisdom van ’s Hertogenbosch! De Ulo was 3-jarig en leerlingen kwamen niet alleen uit Mill maar uit de hele regio. Naast de Ulo kon je er ook je Middenstandsdiploma halen. In 1958 startte de avond-Ulo en deze viel net als de dag-Ulo onder het RK Kerk-schoolbestuur.

Na de start van de Ulo kon het patronaatsgebouw niet meer worden gebruikt waarvoor het was bedoeld; de activiteiten werden verplaatst naar de oude openbare school in de Hoogstraat. De directeurswoning naast de Ulo werd in 1949 gebouwd. Vanaf 1968 verdween door de komst van de Mammoetwet het schooltype Ulo en daar kwam Mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) voor in de plaats.

Van 1971 tot 1974 is het gebouw gebruikt als jongerencentrum met de naam Insula. In 1975 is het afgebroken. 

1971-1987 Hoogveldseweg

De ruimte aan de Stationsstraat was ontoereikend. Er werd al regelmatig uitgeweken naar andere locaties zoals de voormalige landbouwschool aan de Schoolstraat. In 1971 verhuisde de Mavo naar nieuwbouw op de hoek Hoogveldseweg/Hoogstraat (foto rechts onder).De naam bleef onveranderd St. Willibrordus.
In dit pand waren 16 klaslokalen.

1987-heden Langenboomseweg

In 1987 is de Mavo toegevoegd aan de samenwerking tussen het LHNO en de LTS. Hierdoor ontstond scholengemeenschap ’t Raamdal. De Mavo verhuisde naar de Langenboomseweg.
Op 1 augustus 1993 fuseerde ’t Raamdal met 4 andere scholen voor voortgezet onderwijs in Cuijk en Grave en veranderde de naam in het Merletcollege.
In 1999 is landelijk de Mavo opgegaan in het VMBO (foto rechts boven).

Met dank aan dhr. Arno van Hout van Myllesheem en dhr. Hans Hermsen voor het beschikbaar stellen van de prachtige historische foto’s.