Het bestuur van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk is verheugd te kunnen melden dat met ingang van 22 mei  2023 het bestuur van de Stichting weer compleet is.

Rob Poel wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk en volgt mevrouw Jenneke van Dongen op die wegens verschil van bestuurlijke opvatting haar functie eerder dit jaar heeft neergelegd en zich nu richt op het platform Grave. 

Rob Poel is door het huidige bestuur gevraagd omdat hij over grote bestuurlijke en politieke ervaring beschikt en tevens het ambtelijk apparaat van binnenuit goed kent. Hij is woonachtig in Cuijk waar hij zowel gemeenteraadslid als wethouder is geweest. 

Het bestuur van de Stichting ziet Rob als de ideale voorzitter om met het bestuur, de platforms en vrijwilligers in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk op een praktische en inhoudelijke wijze uitvoering te kunnen geven aan de missie, visie en doelstellingen van de Stichting. 

Voor de eenwording van de huidige gemeente Land van Cuijk was Rob twee jaar met passie en betrokkenheid wethouder in Sint Anthonis o.a. verantwoordelijk voor leefbaarheid en de dorpsontwikkeling.

Rob Poel is vanaf 1 februari 2023 regisseur centrumontwikkeling in de gemeente Gemert-Bakel. 

Mieke van de Kolk volgt o.a. wegens gezondheidsreden mevrouw José Lichteveld op als bestuurslid. Mieke van de Kolk is secretaris van het Platform Toegankelijk Mill en draait al geruime tijd mee in het bestuur van de stichting. Mieke is woonachtig in Mill en daar al 14 jaar secretaris van sportvereniging Hart in Actie. Sportvereniging Hart in Actie uit de gemeente Mill en St. Hubert is een sportvereniging voor mensen met een chronische aandoening zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD.

Mieke was van 1984 tot 2002 als herintreedster werkzaam bij woningbouwvereniging St. Willebrord in Mil als secretarieel medewerkster en als notuliste en daarna van 2002 tot 2008 in dienst bij Woningcorporatie Mooiland in Grave.

Het bestuur van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk bedankt Jenneke van Dongen en José Lichteveld van harte voor hun inzet bij de oprichting en concretisering van de Stichting. 

www.toegankelijklvc.nl