Die vraag hadden ook de initiatiefnemers van de nieuw op te richten school ‘Regionaal vmbo Peelrand’ en stelden die aan Stichting Myllesheem. Zij achterhaalde deze historie en streef hierover een interessant artikel.

Deze week deel 3, het laatste deel van deze reeks. In deel 1 las u over de Huishoudschool en het LHNO, in deel 2 las u over de Mulo/Ulo/Mavo. Deze week leest u over de LTS en de Landbouwschool.

Heeft u de vorige delen gemist? Geen probleem, de volledige versie is terug te lezen op de website van de stichting.

Landbouwschool 

In 1938 heeft de gemeente Mill bij de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) een aanvraag ingediend om een landbouwschool te starten. Die aanvraag is toen door de NCB afgewezen. 
De NCB (1920-1985) was de overkoepelende organisatie voor lager en middelbaar land- en tuinbouwonderwijs, landbouwhuishoudonderwijs en agrarische vakscholen. 
In 1957 werd een aanvraag gedaan die wel werd goedgekeurd. De goedkeuring betrof “een landbouwhuishoudschool waarvan ook burger- en arbeidersmeisjes kunnen profiteren”. In het schooljaar 1958/1959 werd in de nieuwbouw aan de Schoolstraat gestart met 3 groepen. (zie foto links boven) De directeur Harrie Couwenberg woonde in de woning naast de school.
Wanneer de landbouwschool is gestopt is niet bekend. Waarschijnlijk was dat al begin jaren 60.
Het pand is in de loop der jaren nog gebruikt door de meisjesschool, Ulo, Mavo en ITO/LTS vanwege ruimtegebrek op de eigen scholen.

ITO / LTS

1964-1975 Brandsestraat, Hoogstraat, Schoolstraat 

In augustus 1964 is de ITO (individueel technisch onderwijs) gestart. Leraren van het eerste uur waren de heren Herm Straus (metaal), Aarts (timmeren), Jo van Asseldonk (schilderen) en Steverink (theorie). De conciërge was Tien Raaymakers. De praktijklokalen bevonden zich aan de Brandsestraat, de theorielokalen aan de Hoogstraat en aan de Schoolstraat werd gemetseld. (zie foto links onder en rechts onder)
Begin jaren 70 werd de school uitgebreid met de LTS (lagere technische school). Met de verhuizing van de LTS naar de Langenboomseweg in 1975 kwam er een einde aan het ITO-onderwijs in Mill.
De barakken aan de Brandsestraat zijn afgebroken in 1982 om ruimte te maken voor sporthal De Looierij.
In de volksmond werden ITO en LTS vaak ambachtsschool genoemd. Voor de Mammoetwet was dit ook de officiële naam.

1984-heden Langenboomseweg

In 1975 verhuisde de LTS naar de nieuwbouw aan de Langenboomseweg (zie foto rechts boven). De LTS was toen de enige school die hier was ondergebracht. 
Daarna, in 1984 is er een samenwerking tussen de LTS en het LHNO gestart en in 1987 werd die samenwerking uitgebreid met de Mavo. Door deze samenwerking ontstond scholengemeenschap ’t Raamdal.
In 1992 is de LTS met andere vormen van lager beroepsonderwijs opgegaan in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). 
Op 1 augustus 1993 fuseerde ’t Raamdal met 4 andere scholen voor voortgezet onderwijs in Cuijk en Grave en veranderde de naam in het Merletcollege. 

Met dank aan dhr. Arno van Hout van Myllesheem en dhr. Hans Hermsen voor het beschikbaar stellen van de prachtige historische foto’s.