Foto: Cockie Kremers

Vorige week is besloten dat door de herinrichting van de buitendienst van de gemeente Land van Cuijk, de gemeentewerf in Mill per 1 januari sluit.

Voor het einde van het jaar is de herinrichting van de buitendienst een feit en ontstaat er 1 team dat vanuit de verschillende locaties gaat werken. Dit gebeurt in goed overleg met de medewerkers. De komende maanden wordt ook bekeken wat er met de vrijgekomen locatie van de werf aan de Langenboomseweg in Mill gaat gebeuren.