Rens Hubers ontmoet 'Tegenliggers' tijdens zijn wandelingen en fietstochten. Hij maakt een praatje met hen en zet ze op de foto. Wie zijn die tegenliggers? Dat is regelmatig te zien in deze rubriek.

Elke zaterdag staan de vrijwilligers van buurtvereniging De Vilheide van 8 - 15 uur paraat bij de papier - en oud ijzercontainers aan de Kwartelstraat in Mill. Tonnie Rigters, Jan van de Wiel en Jan School zijn “de vaste mannen” op bijna al die zaterdagen.

En het is daar een drukte van belang met al die mensen die graag van hun oud papier en oud ijzer af willen. De mannen vragen zich weleens af waar die mensen toch al dat papier vandaan halen want wekelijks wordt er zo’n 3000 kg ingezameld, volgens Jan van de Wiel. “Maar het blijft wel opletten want soms zit er ook andere rotzooi tussen”, zegt Jan School. Vooral tempex wordt nogal eens aangetroffen in de dozen en dat is dan weer jammer omdat de buurtvereniging dan opdraait voor de kosten om dat piepschuim volgens de regels op te ruimen.

Jan van de Wiel heeft net een steekwagen volgeladen die de container in moet, tijd voor een foto dus! En dan is er koffie met appelflappen die door familie zijn gebracht.

“Er wordt wat af gebuurt en het is hier altijd gezellig”, volgens Tonnie.

“Maar de komende zaterdagen 5 en 12 augustus zijn we wegens vakantie gesloten”, zegt Jan School. Dus vanaf zaterdag 19 augustus kan men weer volop terecht met oud papier en oud ijzer.

En buurtvereniging De Vilheide kan van de opbrengst leuke activiteiten voor jong en oud organiseren.

Rens Hubers