De voorbereidende werkzaamheden voor de Goede Doelen Week in Wilbertoord zijn inmiddels nagenoeg afgerond. De collecteweek is van 4 tot en met 8 september.

De organisatie is trots op alle vrijwilligers (de collectanten) die zich ook dit jaar weer in gaan zetten om de Goede Doelen Week in Wilbertoord succesvol te maken. Per wijk zijn 2 collectanten ingedeeld. Deze collectanten hebben inmiddels een brief ontvangen met daarin de vermelding met welke collega-collectant en in welke wijk ze de enveloppen op gaan halen. Hartelijk dank aan onze flexibele vrijwilligers!

Weet u het nog?

De Goede Doelen Week is één grootscheepse collecte die plaats maakt voor 14 afzonderlijke collectes. Alle landelijke collectes waarvoor in Wilbertoord werd gecollecteerd, zijn gebundeld in één Goede Doelen Week. Dit is heel prettig voor u maar ook voor onze collectanten.

U krijgt op maandag 28 augustus een envelop in de bus met begeleidende brief waarop u kunt invullen welk bedrag u aan welk goed doel wilt geven. U doet daarvoor anoniem een contant bedrag in de envelop, die vervolgens door twee collectanten weer wordt opgehaald. Deze collectanten zijn mensen uit Wilbertoord met een identiteitspasje. Het ophalen van de enveloppen gebeurt tussen maandag 4 en vrijdag 8 september !

Zorgt u ervoor dat de envelop klaar ligt?

Mensen die in deze periode op vakantie gaan, kunnen de envelop met ingevulde lijst + het totaalbedrag ook vóór hun vakantie inleveren bij iemand van de kerngroep. De kerngroep zorgt ervoor dat uw bijdrage op de juiste wijze verwerkt wordt en op de goede plaats terecht komt, en dat hier verantwoord mee om wordt gegaan.

Wij hopen dat we dit jaar ook weer op uw massale steun mogen rekenen!

Goede Doelen Week Wilbertoord

Ans Janssen - van de Ligt - Hermelijn 10
Toos van Tienen - v.d. Bungelaar - Veenbesstraat 19
Marco Teunissen - Braamstraat 5
Peter Cornelissen - Verbindingsweg 8
Wilma Cornelissen - Bouwen - Verbindingsweg 8