Foto: Rini Cornelissen

Op woensdag, 20 september mocht Elly Meijnders, lid van het Platform Toegankelijk Mill, het eerste exemplaar van het rapport “Je ziet het pas als je het door hebt” overhandigen aan wethouder David Sölez van de gemeente Land van Cuijk.

In dit rapport benadrukt het Platform Toegankelijk Mill het belang van een obstakelvrij trottoir dat toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd, handicap en/of beperking. Het rapport is het eindresultaat van een onderzoek onder de bewoners van Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. 

Presentatie

Onder het motto “beelden spreken meer dan woorden” liet Guus Fonteijn, voorzitter van het platform, een reeks foto’s zien, waaruit duidelijk bleek hoe lastig maar vooral onveilig sommige situaties in de dorpen zijn op de trottoirs. Daarbij bleek ook dat er niet alleen in bestaande, wat oudere wijken problemen zijn, maar dat eveneens in situaties waar wijken zijn vernieuwd er constructiefouten te zien zijn, die het onmogelijk maken om op een rustige en veilige manier van de stoep af te gaan of over te steken.

Wethouder

Wethouder Sölez heeft binnen de gemeente Land van Cuijk de portefeuille Openbare Ruimte en Omgevingsdienst Brabant Noord. Hij had het rapport van tevoren digitaal ontvangen en besproken met de ambtelijke vertegenwoordigers bij het gesprek Berdien Kobben en Ad de Kort. Hij zei dat hij het een goed inhoudelijk rapport vindt, waarmee hij vrij snel aan de gang kan gaan. Het rapport verdient een bredere aanpak dan zijn portefeuille toestaat. 

Haalbaar

Guus merkt op dat de gemeente in eerste instantie zaken kan oppakken die haalbaar zijn en geen grote investeringen vergen. Met overhangende heggen en trottoirbanden met schuine rand kan men snel aan de gang. En het terugzetten van de groenbakken vergt een gesprek met het bedrijf. Maar het platform wil bij alles wat nodig is graag helpen.

Bewustwording

De wethouder vindt de situatie met het verkeerd parkeren en blokkades van de trottoirs best zorgwekkend. Hij liet weten dat hij al stappen had ondernomen richting de afdeling Communicatie voor het bewustwordingsproces naar de bevolking van het Land van Cuijk op gang te brengen. Deze afdeling heeft de medewerking toegezegd. Ook het verhaal van de groenbakken is al uitgezet. 

Schouw

Hij stelt voor binnen twee tot drie weken een eigen schouw te organiseren in centrum van Mill, graag met medewerking van leden van het platform. Er zal een plan van aanpak worden ontwikkeld met het platform, waarbij handhaving een belangrijk item zal vormen. 

Stimulans

Het Platform Toegankelijk Mill is verheugd dat de gemeente de inhoud en aanbevelingen in ons rapport beschouwt als een stimulans om gezamenlijk daadwerkelijk actie te ondernemen om de trottoirs obstakelvrij te maken en de toegankelijkheid te verbeteren. 

Tijdens het gesprek heeft het platform het rapport formeel aangeboden aan het College van de gemeente Land van Cuijk, aangezien de inhoud en aanbevelingen betrekking hebben op verschillende beleidsgebieden en portefeuilles.

Wethouder David Sölez kon zich volledig vinden in deze aanpak, aangezien hij, samen met andere collega-wethouders, en niet alleen hijzelf, maar ook anderen een belangrijke rol moeten spelen bij het toegankelijk maken van de trottoirs.
samenleving

En dat is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap en/of beperking, kinderen maar ook ouderen volwaardig en veilig kunnen bewegen. Dat zij kunnen deelnemen aan de samenleving en gebruik kunnen maken van de openbare ruimte.