Inwoners van het Land van Cuijk mogen vanaf hun zestiende verjaardag mee vergaderen en adviezen uitbrengen over de lokale politiek als burgerraadslid. Zo besloot de gemeenteraad op maandag 2 oktober jl.. De minimumleeftijd hiervoor werd verlaagd van 18 naar 16 jaar.

De gemeenteraad van Land van Cuijk telt 37 raadsleden, die in 2021 door de inwoners zijn verkozen. Zij worden bijgestaan door burgerraadsleden. Deze burgerraadsleden lezen de stukken, praten mee in voorbereidende vergaderingen en brengen adviezen uit. Een burgerraadslid hoeft niet te worden verkozen in een verkiezing, maar wordt geworven en benoemd door de partij zelf. 

CDA-raadslid Joep Baltussen (23), het jongste lid van de gemeenteraad, schreef een initiatiefvoorstel om in het gemeentehuis de deuren voor jongeren te openen: “Alle inwoners mogen zich hier welkom voelen. Ze zullen de deur hier niet plat lopen, maar belangstellende jongeren zijn er zeker.” Een levendig debat volgde, met o.a. een gloedvol betoog van Mike van Diemen (GL-PvdA) die het voorstel ondersteunde. Het voorstel kon rekenen op steun van GL-PvdA, SP, D66 en LPG en zal daardoor later in het jaar worden doorgevoerd.