V.l.n.r. Jelle Albers van Millsveld, Silvia Albers van De Horst, Mieke van de Kolk secretaris Platform, Trudy Peters en Henk Ermers werkgroep “Samen Dementie Vriendelijk, gemeente land van Cuijk”. (Foto: Rini Cornelissen)

Op maandagmiddag 30 oktober werden in Mill, in de accommodatie van Zorgboerderij De Horst en Millsveld, certificaten voor toegankelijkheid uitgereikt aan de Werkgroep Samen Dementie Vriendelijk Gemeente Land van Cuijk en Zorgboerderij De Horst en Millsveld.

Voorzitter Guus Fonteijn van Platform Toegankelijk Mill opende de bijeenkomst door de doelstelling van het Platform te benadrukken: "Het Platform is opgericht met als voornaamste doel ervoor te zorgen dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking volledig kunnen deelnemen aan de samenleving".

Het motto van Platform Mill luidt: "Iedereen telt en doet mee". Dit weerspiegelt de kernwaarden van het Platform,  waarbij de nadruk wordt gelegd op inclusie en toegankelijkheid. Het Platform waardeert de diversiteit van mensen en streeft naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Guus Fonteijn benadrukte dat het Platform wellicht al meer bekendheid heeft verworven door haar activiteiten aan het creëren van obstakelvrije trottoirs. Het doel van het Platform is om mensen met lichamelijke of visuele beperkingen de kans te bieden om zonder hindernissen gebruik te maken van trottoirs in de gemeente Land van Cuijk.
Hij gaf aan dat het Platform nu aanwezig is om het inmiddels bekende certificaat voor toegankelijkheid te overhandigen aan de Werkgroep Samen Dementie Vriendelijk, Gemeente Land van Cuijk en Zorgboerderij De Horst en Millsveld.

Dit certificaat is bedoeld als erkenning voor verenigingen, stichtingen, bedrijven, organisaties en groepen die op een positieve wijze een belangrijke rol spelen in het bevorderen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de samenleving. Het fungeert tevens als stimulans voor anderen om zich eveneens in te zetten.

Werkgroep “Samen Dementie Vriendelijk, Gemeente Land van Cuijk”

Tijdens de certificaatuitreiking sprak Guus Fonteijn zijn waardering uit voor de voortdurende inzet van de werkgroep 'Samen Dementie Vriendelijk, Gemeente Land van Cuijk' gedurende de afgelopen jaren. Hij prees met name een recente gebeurtenis, namelijk de bijeenkomst op 16 oktober in De Wester in Mill, met als thema: "Wat als je moeder/vader de diagnose dementie krijgt? Wat betekent dit voor jou?"

De inspanningen van de werkgroep dragen actief bij aan het bevorderen van een dementievriendelijkere samenleving, en dit succes is mede te danken aan de vruchtbare regionale samenwerking met vrijwilligersorganisaties, waaronder KBO en Welzijn Ouderen, en diverse professionele partners. 

Deze samenwerking heeft geleid tot een grotere kennis over dementie en een groter begrip in de samenleving, mede dankzij informatieve bijeenkomsten die in de Gemeente Land van Cuijk zijn georganiseerd.

Zorgboerderij De Horst en Millsveld

Bij de uitreiking van het tweede certificaat sprak Guus Fonteijn zijn bewondering uit voor de toewijding van Zorgboerderij De Horst en Millsveld aan hun cliënten en de erkenning van hun innovatieve aanpak voor dagbesteding bij thuiswonende personen met dementie, waarbij de focus ligt op het benutten van hun mogelijkheden.

Dit geldt met name voor het specifieke aanbod dat Millsveld biedt aan mensen in de leeftijd van 30 en 65 jaar. Deze groep is niet op zoek naar reguliere dagbesteding; zij verlangen naar een plek waar werkzaamheden, activiteiten en begeleiding op maat zijn afgestemd op hun individuele voorkeuren en behoeften. 

Millsveld heeft ingezien dat een uniforme aanpak niet voor iedereen geschikt is en heeft daarom een omgeving gecreëerd die de diversiteit van mensen omarmt.

Met dit certificaat voor De Horst en Millsveld wil Platform Toegankelijk Mill hen bedanken en eren voor hun visie, toewijding en inzet voor mensen jong en oud met dementie.

Nadat de certificaten waren uitgereikt, volgde een gezellige nazit waarin opnieuw duidelijk werd dat de betrokkenheid van vrijwilligers en professionals bij mensen met dementie en hun mantelzorgers in deze regio bijzonder groot is. Het is hartverwarmend om te zien hoe talloze personen en organisaties zich inzetten voor deze steeds groter wordende groep mensen.

Wat is dementie?

Dementie is een aandoening waarbij de zenuwcellen in de hersenen beschadigd raken, wat leidt tot een afname van hersenfuncties. Dit kan optreden door schade aan zenuwcellen zelf of hun verbindingen. Symptomen beginnen vaak met geheugenproblemen en groeien verder naar problemen met denken, taal, gedrag en karakter. Er is momenteel geen genezing voor dementie, maar er zijn medicijnen om de voortgang te vertragen.

Risicofactoren voor dementie omvatten leeftijd, erfelijkheid en bepaalde leefstijlgewoonten, zoals roken. De vergrijzing zal leiden tot een toename van het aantal mensen dat lijdt aan dementie in de toekomst. Mensen kunnen ook op jongere leeftijd dementie krijgen, en dit kan een lang diagnoseproces met zich meebrengen.

Alzheimer Nederland en andere instellingen doen wereldwijd onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van dementie om de impact van deze aandoening te verminderen.

Voor meer informatie: 

  • Alzheimer Nederland: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie
  • Samen Dementie Vriendelijk, Gemeente land van Cuijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Zorgboerderij de Horst en Millsveld Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-22686590