De Nationale Klimaatweek (30 oktober t/m 5 november) is een belangrijke week. In die week willen we graag extra aandacht vragen voor het klimaat. We krijgen namelijk steeds vaker te maken met extreem weer.

Dit richt (wereldwijd) schade aan en bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. Daarom is het zo belangrijk dat we ons samen inzetten voor dezelfde missie: Nederland klimaatneutraal in uiterlijk 2050. Zet nu ook de knop om door betere keuzes te maken en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Ook jij kunt meehelpen!

Doel van De Nationale Klimaatweek

De landelijke overheid organiseert De Nationale Klimaatweek om mensen bewust te maken van klimaatverandering en ze aan te zetten tot actie. En dit is pas het begin. Uiteindelijk is het belangrijk dat mensen ook na deze week blijven werken aan het klimaat. We moeten samen ons best doen voor een duurzame wereld. Door samen te werken is het mogelijk om ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren om stappen te zetten richting een groenere toekomst.

Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid bij de gemeente Land van Cuijk, sluit zich hier bij aan: "Het klimaat is een urgente kwestie. We merken de gevolgen van klimaatverandering al flink: bijvoorbeeld droogte door hetere zomers en steeds meer wateroverlast door stortbuien. Als gemeente nemen we maatregelen om klimaatbestendig te worden. En door duurzamer te leven, dragen we ons steentje bij.” 
Maas ziet al positieve veranderingen: "Bedrijven zien steeds vaker in dat zij niet alleen stenen rondom hun bedrijf moeten leggen. En ik zie dat inwoners hun eigen omgeving steeds groener maken. Iedere actie telt."

Tips om duurzame keuzes te maken

Wat kun je zelf alvast doen? Minder energie verbruiken, vaker met de trein of (elektrische) auto reizen (in plaats van het vliegtuig), minder afval produceren en lokale initiatieven steunen. Op de website van de landelijke overheid staan veel tips en tricks om je op weg te helpen: nkw2023.nl. Én als je anderen hierover vertelt, kunnen zij ook meedoen.

De Nationale Klimaatweek is een kans om iets goeds te doen voor het klimaat. En laten we niet alleen in die week actie ondernemen, maar het hele jaar door. Wil je bijvoorbeeld je huis verduurzamen? Kijk dan eens op ons energieloket: https://brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk. Samen kunnen we een verschil maken voor de toekomst!