Bij de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben we als Team Lokaal gekozen voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van kandidaten uit de vijf voormalige gemeenten. Daarnaast hebben een aantal leden van Team Lokaal veel voorkeursstemmen gekregen.

Stephan Müskens, met veel voorkeursstemmen, en ik hebben toen afgesproken om recht te doen aan beide argumenten en te kiezen voor een sterke oplossing. Een oplossing die voldoet aan de afspraak om de raadsleden te spreiden over de voormalige gemeenten en aan de voorkeursstemmen van Stephan. Begin 2024 zouden we elkaar aflossen. 

Het moment om elkaar af te lossen is nu aangebroken. Afgelopen periode heb ik met veel plezier de nodige tijd gestoken in de gemeente Land van Cuijk. Niet de gemeente als instituut, maar voor de inwoners en de omgeving waarin ze leven. Het heeft me veel gebracht en ik denk, dat ik ook een steentje heb kunnen bijdragen aan onze gemeente, onze inwoners en onze omgeving. Net zo als heel veel mensen een steentje bijdragen aan onze gemeente. En als iedereen dat vanuit zijn eigen kracht en plezier blijft doen dan kunnen we ook veel bereiken. 

Natuurlijk zijn er ook dingen die ik graag anders had gezien. Het gelijk trekken (harmoniseren) van al het beleid van de voormalige gemeenten heeft meer tijd gekost dan ik hoopte. Ik had liever gezien dat we daarin al wat verder waren, al meer een eigen duidelijke richting hadden gekozen. Ook de bijzondere positie en eigenschappen van het Land van Cuijk mogen sterker. We zijn een gemeente met heel veel kernen en meerdere centra-dorpen. Vanuit die bijzondere eigenschap mogen en moeten we ons meer laten zien en het voorbeeld zijn voor de regio, provincie en daarbuiten. 

Om toch nog een kleine bijdrage te kunnen blijven leveren aan onze gemeente blijf ik lid van de Team Lokaal fractie en zal via de commissies mijn inbreng leveren. 

Marcel van den Elzen - Mill
Team Lokaal