Defensie is op zoek naar extra ruimte Ruimte voor Defensie | Defensie.nl Niet alleen defensie zoekt ruimte, ook voor woningen, energietransitie, transitie landbouw, klimaat verandering etc. is ruimte nodig.

2300 extra straaljager vliegbewegingen

Defensie is op zoek naar ruimte voor 2300 extra vliegbewegingen. Op Volkel is momenteel ruimte voor 2000 vliegbewegingen. Natuurlijk is er ook vliegbasis Leeuwarden. De volgende mogelijkheden zijn er om deze extra ruimte mogelijk te maken;

 • Ke (geluids)contouren van Volkel en Leeuwarden vergroten.
 • Ke (geluids)contouren van Volkel en Leeuwarden behouden met uitbreiding van één extra vliegbasis voor straaljagers.
 • Ke (geluids)contouren van Volkel en Leeuwarden behouden met uitbreiding van twee extra vliegbases voor straaljagers.

Uitbreiding oefensprinterrein Reek

Naast ruimte voor straaljagers zoekt defensie ook nog naar uitbreiding van het oefenspringterrein in de Reek of op een andere plek in Nederland een oefenspringterrein erbij.

Zienswijzen

Natuurlijk heeft defensie ook ruimte nodig, maar waar en hoe deze ruimte gezocht moet worden, daar kan iedereen zienswijzen over indienen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over;

 • mogelijke gezondheidseffecten, 
 • onevenwichtige spreiding over Nederland,
 • beperkingen bij uitbreiding van de geluidcontouren zoals minder bouwmogelijkheden en zwaardere eisen bij verbouw,
 • beperkingen of blokkades bij toekomstige plannen of activiteiten,
 • beoordelingscriteria,
 • effect op recreatie en toerisme,
 • waardedaling onroerend goed,
 • veiligheidsrisico’s,
 • openbreken huidige afspraken, de vastgestelde geluidcontouren.

Zienswijze indienen tot maandag 12 februari

Tot en met maandag 12 februari kan iedereen een zienswijze indien op de plannen van defensie. Dit kan digitaal via Indienen zienswijze | Ruimte voor Defensie | Defensie.nl. Indienen per post kan op deze korte termijn niet meer. 

Voorbeelden van zienswijzen

Er zijn een aantal organisaties die hun zienswijzen al openbaar hebben gemaakt. Een paar staan hieronder, maar er zijn er vast meer te vinden.

GGD/GHOR Nederland; 
Publicitaire-versie-zienswijze-Peels-Platform-uitbreiding-Defensie-versie-2.pdf (odiliapeel.com)

Peels Platform; 
Publicitaire-versie-zienswijze-Peels-Platform-uitbreiding-Defensie-versie-2.pdf (odiliapeel.com)

Dorpsraad Volkel, voorbeeldbrief; 
Voorbeeldbrief-Zienswijze-in-zake-plannen-defensie.docx (live.com)