In de achterliggende jaren heeft Ton Ermers uit Langenboom zich met veel toewijding en passie ingezet voor het Hobby Centrum Mill, kortweg HCM genoemd.

Ton heeft 10 jaar geleden de voorzittershamer overgenomen van Theo Gerrits, de eerste voorzitter en medeoprichter van wat toen nog Senioren Hobby Centrum Mill heette. Tot mei 2023 heeft Ton bijgedragen aan een voortvarende ontwikkeling van het HCM. Met zijn onuitputtelijke energie en nooit nalatende positiviteit heeft Ton mede sturing gegeven aan de jarenlange verwezenlijking van de doelstellingen van HCM. 

Wij betreuren dat de gezondheid Ton in de steek liet zo kort nadat hij de functie van voorzitter overgedragen had aan Jo van Soest. Gezien Ton’s vele verdiensten voor HCM vonden wij dit ook te moeten tonen door hem te benoemen tot erelid van HCM. Zonder twijfel spreken we daarin namens alle vrijwilligers en deelnemers van HCM uit het heden en verleden. Wij van HCM kunnen zeker met een warm gevoel terugkijken op de bijeenkomst met Ton en zijn echtgenote Ricky, waarin hij onze oorkonde “Erelid HCM” overhandigd kreeg.

Wij hopen samen met Ton onze aanstaande verhuizing mee te mogen maken, want de verhuizing was tenslotte ook een beetje “zijn” dossier.