Foto: Google Maps

In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat de aannemerscombinatie Eschdoorn van 11 tot en met 18 maart 2024 werkzaamheden uitvoeren aan de Pastoor Jacobsstraat/N264. Deze vinden plaats in de bebouwde kom van Sint Hubert tot aan de rotonde Erica.

Voor deze werkzaamheden zal de weg tussen rotonde Haps en rotonde Erica volledig afgesloten zijn voor al het verkeer. Fietsers kunnen wel gebruik maken van het fietspad.
En alleen direct aanwonenden kunnen in deze periode van de Pastoor Jacobsstraat gebruik blijven maken om hun huis te bereiken.

Herstellen van de wegranden en nieuwe groenaanleg

De werkzaamheden zijn nodig om de betonnen randen (zogenaamde ‘banden’) van de weg te kunnen herstellen. Deze zijn beschadigd door vrachtverkeer dat met de wielen tegen de randen van de weg komt of er zelfs op rijdt. Dit geeft geluidsoverlast voor omwonenden en schade aan deze randen. De randen worden op diverse plekken opnieuw aangelegd met robuuster materiaal en een lichte ronding, zodat nieuwe schade en geluidsoverlast voorkomen wordt. 

Tijdens de werkzaamheden planten we ook meteen nieuw groen aan.

Volledige afsluiting nodig

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 11 maart van 09:00 uur tot en met maandag 18 maart 05:00 uur. De weg is in deze periode in beide richtingen dicht tussen de rotonde Erica en rotonde Haps. Doorgaand én lokaal verkeer wordt omgeleid via de N277 en N272. ’s Nachts wordt niet gewerkt, maar de weg blijft dan wel dicht zodat de nieuwe betonranden uit kunnen harden. De kruisingen blijven tijdens de werkzaamheden gewoon open. 

De omleidingsroute wordt aangeduid met bebording.