V.l.n.r. Hein Rovers 30 jaar, Marga Cuppen-van Mierlo 25 jaar, Peter Engelen 40 jaar.

Tijdens de jaarvergadering op 21 maart 2024 huldigde EHBO-Vereniging St. Willibrord Mill haar jubilarissen. De 3 jubilarissen met in totaal 95 jaar ervaring werden in de bloemen gezet en ontvingen passende geschenken.

Leny van der Burgt (niet op de foto) kreeg bloemen voor haar vele hand- en spandiensten aan het bestuur.