Op 14 mei bezochten de “vrouwen voor elkaar” de kerk in Mill. Vrouwen voor elkaar bestaat uit een groepje vrouwen die eens in de 14 dagen bijeenkomt in de bibliotheek in Mill. De groep bestaat voornamelijk uit statushouders afkomstig uit diverse landen, die deels nog bezig zijn met hun inburgeringscursus.

De activiteiten op de dinsdagochtenden zijn daarom niet alleen gericht op het delen van hun ervaringen, maar ook op het oefenen van de Nederlandse taal en het wegwijs raken in onze Nederlandse cultuur.

Met het oog op dit laatste leek het ons leuk een bezoekje te brengen aan de Willibrorduskerk in Mill, waar we met open armen werden ontvangen door pastoor James. 

Hij vertelde ons over de geschiedenis van het gebouw en de rituelen van de katholieke kerk. Het was mooi te ontdekken dat de verschillende religieuze achtergronden van de bezoekers en de pastoor ook erg veel overeenkomsten bleken te hebben. 

Kers op de taart was het bezoek aan het orgel. Pastoor James had Geert Verhallen, de organist, gevraagd iets over het orgel te vertellen, hetgeen hij met groot enthousiasme deed. 

Al met al was het een hele leuke en leerzame ochtend, waarvoor we Geert en James dan ook hartelijk willen bedanken.