Die uitspraak deed CDA-fractievoorzitter Albrecht Martens afgelopen week in de gemeenteraad van Land van Cuijk. Een middag lang werd er vergaderd over het huishoudboekje van de gemeente.

Den Haag maakt steeds minder geld over naar de gemeente, maar tegelijk zijn er hoge ambities. Hierdoor kwam de nieuwe gemeente voor het eerst in zijn bestaan geld tekort in de voorjaarsnota, zo’n 3 procent. 

Waar de behandelingen van de financiële plannen in eerdere jaren werden gekenmerkt door ambities en wensen van raadsleden, was de wensenlijst nu korter. Om de toekomstige begroting binnen de perken te houden was dat ook te verwachten. CDA Land van Cuijk, dat door de kiezers in 2021 tot grootste partij werd gemaakt, koos er zelfs voor om geen enkele motie in te dienen. De partij achtte dat niet verantwoord vanwege de toch al hoge ambities in de gemeente en onderbezetting in de organisatie. 

De partijen schetsten middels moties alvast hun verwachtingen voor mogelijke bezuinigingsrondes in de toekomst. Fractievoorzitter Albrecht Martens maakte direct de kaders voor het CDA helder: “Voor ons hebben zeker woningbouw en het verenigingsleven de eerste prioriteit. Daar mogen we niet aan tornen.” 

Ook denkt de partij aan het verminderen van de regeldruk en papierwerk om ambtelijke uren te besparen. Onlangs werd besloten om vele risicoarme evenementen vergunningsvrij te verklaren, waardoor de aanvragen niet meer hoeven te worden ingediend en ook niet beoordeeld hoeven worden. Dat is helemaal naar de zin van de twaalf CDA’ers, die hopen dat er ook op andere beleidsterreinen kritisch wordt gekeken naar overbodige regels en onnodige administratie. In het najaar zal de gemeenteraad de begroting voor 2025 verder definitief maken. Dan zal blijken welke keuzes het college aan de gemeenteraad voorstelt.