Ton Braspenning en Stijn Steenbakkers van de provinciale CDA Statenfractie hebben woensdag 17 februari jl. een bezoek gebracht aan de gemeentelijke CDA fractie en de pluimveehouderij van lokaal fractielid Henri van Gaal.

Tijdens deze bijeenkomst is met name gesproken over het dierenwelzijn, reductie van antibiotica, lastendruk, regelgeving en het imago van de agrarische sector.

‘De agrarische sector heeft het niet gemakkelijk. De maatschappij stelt hogere eisen, terwijl de consument hier nauwelijks voor wil betalen. In het provinciaal landbouwbeleid is de regelgeving, zelfs met inbreng van de VVD fractie, wederom toegenomen. Als CDA fractie zijn we van mening dat de overheid moet besturen met meer slim boerenverstand, in plaats van meer regels en wetten. Wij vragen daarbij blijvend aandacht voor lastenverlichting en open dialoog tussen overheid, agrariërs en omwonenden. Het aantal dieren in een stal en de omvang van het bouwblok vinden wij niet het belangrijkste. We kijken liever naar investeringen op het gebied van dierenwelzijn, reductie van uitstoot via luchtwassers. 

Verder vragen wij aandacht voor de verscheidenheid in de landbouw. In het provinciaal landbouwbeleid gaat het te vaak over de dierlijke sector, terwijl ook de plantaardige sector de aandacht verdiend. Ook in relatie tot nieuwe verdienmodellen en de ontwikkeling van nieuwe producten. De grootste uitdaging voor de komende tijd is niet of er teveel dieren zijn in Brabant, maar eerder of er via bedrijfsopvolging in de toekomst voldoende boeren zijn´, aldus Braspenning.
Van Gaal: ´We wonen in de Agrifood Capital van Nederland. Met de Universiteit van Wageningen en Brainport Eindhoven in onze achtertuin hebben we als regio op het gebied van innovatieve landbouw een zeer goede infrastructuur. Als je ziet welke innovatiekracht er in onze sector is, dan ben ik trots op de ondernemers die dagelijks klaar staan voor gezond, veilig en betaalbaar voedsel.´

www.cdamill.nl