Er komt geen onderzoek naar alle mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking in het Land van Cuijk. Een meerderheid van de Millse gemeenteraad heeft daartoe besloten.

Alle gemeenteraden in het Land van Cuijk hebben een aantal vragen voorgelegd gekregen waarbij zij ‘ja’ of ‘nee’ moesten antwoorden over het besteden van extra geld voor twaalf projecten die van actueel belang zijn. Gezien de noodzaak van die projecten kun je het daar niet mee oneens zijn.

De meest spannende vraag was; Bent u bereid om in 2016 de voorgestelde verkenning uit te voeren naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking / bestuurlijke fusie? 

Wat het CDA betreft kun je deze vraag alleen met ‘ja’ beantwoorden. Dit niet eens zozeer omdat het CDA Mill en Sint Hubert voorstander is van een gemeentelijke fusie in het Land van Cuijk.
Wat voor ons zwaarder weegt is het feit dat onze gemeente er belang bij zou hebben gehad als de mogelijkheden van bestuurlijk samenwerken in de volledige breedte zouden zijn onderzocht. Alleen op basis van een volledig beeld kan de politiek een afgewogen keuze maken. Daarnaast behoren in onze huidige democratie ook inwoners het recht te hebben op een volledig beeld om voor zichzelf de afweging te kunnen maken: ben ik voor of tegen een herindeling?

Deze mogelijkheid is door het besluit van afgelopen raadsvergadering niet alleen onthouden aan de Raad zelf maar ook aan onze inwoners. Een inhoudelijke discussie is eerder dit jaar achter gesloten deuren gevoerd. Wat het CDA betreft is dit een gemiste kans voor alle inwoners van onze gemeente en voor het Land van Cuijk.
Immers; op basis van een volledig onderzoek had iedereen een mening kunnen vormen.

Wij vinden het niet van deze tijd om een houding aan te nemen; Het zint ons niet dus we hebben het er maar niet over.

Edwin van Schipstal
Fractievoorzitter CDA Mill en Sint Hubert