Samenwerken doe je samen en leg je niet op aan de ander. Samenwerken doe je op basis van gelijkwaardigheid. Daarom staat de VKP er voor de volle 100% achter om op korte termijn (de komende jaren), daar waar de mogelijkheden zijn, zo veel als mogelijk samen te werken.

Vanuit CGM verband (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) binnen het Land van Cuijk maar ook buiten de regio. Het is in het belang van de inwoners in het Land van Cuijk, mede gedwongen door een terugtredende rijksoverheid, om concreet die taken welke op ons bord liggen gezamenlijk aan te pakken. Het gaat daarbij wat de VKP betreft nu om de inhoud en het resultaat en niet over de vorm van besturen.

De VKP wenst geen onnodige energie (tijd, geld en menskracht) meer te steken in de discussie die de laatste jaren loopt over de vorm van samenwerken binnen het Land van Cuijk. Waarbij wij moeten constateren dat telkens dezelfde personen een dubbele agenda hanteren en continue hun eigen plan trekken waardoor wij steevast terug bij af zijn.

Samenwerken is een kwestie van geven en nemen en doe je samen. Hierbij is het van essentieel belang dat wij als politiekbestuur dicht bij onze inwoners blijven. Het gaat immers om hen. Als het aan de VKP ligt is hier geen “special project” voor nodig maar een gewoon G.B.V. (Gezond Boeren Verstand). Laat dit laatste de basis zijn voor de optimale samenwerking en uitvoering van de voorgestelde projecten waarvoor een breed draagvlak is bij alle gemeenteraden in het Land van Cuijk.

Namens de VKP,
Sjors van Kempen (fractievoorzitter VKP en inwoner van het Land van Cuijk)