Het Merletcollege in Mill kreeg heel wat vragen en reacties van leerlingen en ouders rond een bericht over de mogelijke sluiting van de vestiging in Mill. Dit alles naar aanleiding van een ingezonden brief van de Vier Kernen Partij (VKP).

In hun brief stelden zij dat de nieuwbouw van het Merletcollege in Cuijk zal zorgen voor de sluiting van het Merlet in Mill. VKP: “De combinatie van de nieuwbouw in Cuijk met het niet investeren in het pand in Mill sterken het vermoeden van de VKP dat de locatie in Mill, enkele jaren na de opening van de nieuwbouw in Cuijk, gedwongen moet sluiten. Dit om de leegstand aldaar op te vullen en het feit dat het pand in Mill niet meer bij de tijd is.”

“Het is zeker niet aan de orde,” vertelt Paul Metsemaekers, rector van het Merletcollege. “Er is geen enkel verband tussen de nieuwbouw in Cuijk en de eventuele sluiting in Mill en we hebben wel geïnvesteerd in modernisering van het pand in Mill. Mochten we het Merletcollege in Mill ooit moeten sluiten, dan zou dat het gevolg zijn van krimp in de regio, maar dat hangt elke school in een krimpende regio boven het hoofd.” Het artikel zorgde voor veel vragen op school. “Ondertussen is er contact geweest met de fractievoorzitter van de VKP en heb ik ze uitgenodigd om met de fractie een kijkje te komen nemen in de school.”

Ook bij wethouder van Daal (VKP) met onderwijs in de portefeuille zijn geen gegronde redenen aan te nemen dat het Merletcollege in Mill zou gaan sluiten. “Dit is absoluut niet aan de orde.”