Foto: Hen Daams

Door Elly Meijnders - Komende vrijdag 8 en zaterdag 9 april wordt door de KBO’s Land van Cuijk een regionale seniorenbeurs georganiseerd in party- en evenementencentrum Fitland XL in Mill.

Tijdens die twee dagen vindt er ook een symposium plaats met als titel “De gezonde wijk/dorp en de plaats van de burger daarin”. Verschillende sprekers zullen dit onderwerp vanuit hun visie belichten. Op vrijdag, 8 april om 12.30 uur houdt wethouder Erik van Daal een inleiding. Ik zocht hem op in zijn kantoor in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert.

Zoals gewoonlijk steekt Erik vlot van wal: “Ik houd die inleiding als gastheer namens de vijf gemeentes in het Land van Cuijk. Ik ben voorzitter van een gezamenlijk periodiek overleg op het gebied van zorg en welzijn, waarbij het ouderenbeleid een voorname rol speelt. Ja, het item positieve gezondheid is als insteek gekozen en dat is een goed onderwerp. Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Dat is positief, al ligt eenzaamheid soms op de loer. Er komen bij de huisarts niet alleen zorgvragen, maar ook welzijnsvragen. Als we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat mensen zich erbij voelen horen, dan zitten ze vaak gelijk beter in hun vel.”

Heb je hoop dat alle nieuwe initiatieven binnen onze gemeente daar iets aan kunnen doen? Het Leefbaarheidsbudget heeft daar nogal wat aan gedaan.

Erik knikt: “Ja wij hadden natuurlijk al veel goeds als je kijkt naar het Senioren Hobby Centrum, de KBO’s en de SWOM. Maar de opkomst van de zorgcoöperaties is een groot goed. Die ontmoetingsochtenden en –middagen kunnen veel doen. In mijn eigen dorp Sint Hubert loopt dat al erg goed. Maar het heeft tijd nodig. Hoe krijg je de mensen in kaart om mee te doen? Het kan soms zo eenvoudig zijn, een kopje koffie, een kaartje leggen, of een spelletje doen. Hier hebben de ouderenadviseurs ook een stimulerende en actieve rol in.”

Erik, waarom hebben wij nu sociale kernteams? Wie zijn zij en wat doen zij?

“Soms lukt het mensen niet om problemen op het gebied van welzijn en zorg zelf of met hulp van de eigen omgeving op te lossen. Wij hebben vrijwilligers hard nodig, maar je kunt vrijwilligers niet alles laten opknappen. Je hebt altijd ook professionals nodig. Chronisch ziek zijn neemt toe, preventie is belangrijk. Vaak gaat het om een combinatie van problemen of zorgvragen. Juist die combinatie vraagt om een aanpak vanuit verschillende disciplines. En die professionals werken samen in de sociale kernteams. Denk aan de Wmo consulent, maatschappelijk werkers, sociaal wijkverpleegkundigen, MEE-consulenten, sociaal werkers etc. Allemaal mensen die geschoold zijn om mensen te helpen met vragen, of het nu vrijwilligers zijn of andere mensen. Belangrijk hierbij is dat mensen zo veel mogelijk zelf de regie houden en dat samen gekeken wordt naar wat precies nodig is en wie wat kan doen. De kernteams zijn begonnen met inventariseren wat iedereen doet. Ze gaan de dorpen en wijken in en leggen contacten met alle goede initiatieven. Maar ze gaan ook zelf naar mensen toe. Privacy? Ja, dat is erg belangrijk, privacy protocollen moeten worden gehandhaafd. Over een jaar kunnen wij effecten meten, kijken of die laagdrempelige toegang is gelukt. Maar ik blijf erbij: In een gezond dorp of een gezonde wijk zorgen we goed voor elkaar, kunnen mensen terugvallen op elkaar en staat het plezier in het leven voorop.”, eindigt de wethouder beslist.

Voor meer informatie over beurs en symposium zie www.regionaleseniorenbeurs.nl.