De grootste angst onder ouderen is dat zij op latere leeftijd gaan dementeren. Uit onderzoek bleek onlangs dat het ideaalbeeld van ouderen is om in goede gezondheid oud te worden, om financieel onafhankelijk te kunnen blijven en om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Aan het onderzoek deden zelfstandig wonende ouderen tussen de 55 en 80 jaar mee. Zo'n 65 procent van de ondervraagden gaf aan dat dementeren hun grootste angst is.
Uit het onderzoek bleek echter ook dat de meeste ouderen niet actief bezig zijn met het realiseren van hun ideaalbeeld. Iets meer dan 70 procent van de deelnemers gaf aan niet of bijna niet bezig te zijn met het treffen van maatregelen om het ideaalbeeld te realiseren. Tijdig nadenken over passende voorzieningen zou kunnen helpen om deze doelen te bereiken.

Onlangs waren enkele fractieleden van CDA Mill en Sint Hubert op bezoek in Ledeacker bij de Stichting ThuisPunt. Deze stichting maakt zich sterk voor een toekomstbestendige samenleving. Dit doen zij door het bouwen van woningen die comfortabel, levensloopbestendig en nul-op-de-meter (oftewel energiezuinig) zijn. De woningen worden gebouwd in een hofje met gemeenschappelijke ruimte en activiteiten die ook toegankelijk zijn voor andere mensen uit de buurt.

De veranderende samenleving zorgt voor nieuwe kansen. De nieuwe oudere wordt ouder, wil meer autonomie en wil langer zelfstandig zijn. De nieuwe oudere wil zelf kiezen over de gewenste kwaliteit van leven en wil (economische) inbreng hebben. Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven, zoals mantelONTzorging en daginvulling wil men individueel afspreken. Gezamenlijkheid moet het leven niet alleen makkelijker, maar ook goedkoper maken. Wat te denken van gezamenlijke (tuin)gereedschappen, abonnementen, zorgleveranciers en misschien wel een auto.

Wat zou het mooi zijn als in de gemeente Mill en Sint Hubert ook enkele bewoners op zouden staan om (met het leefbaarheidbudget) een eerste oriëntatie op te starten. Om samen met de wijk- of dorpsraad, zorgcoöperatie en gemeente het initiatief te nemen om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid voor burgers die niet oud willen worden achter de geraniums. 
Mill 2020: een hofje met enkele sfeervolle woningen en appartementen waar de bibliotheek stond? Een (begijnen)hofje op het Houtspoor zoals je soms ziet in steden? Een hofje met een woning voor “uw oude dag”?

Mill 2020: dementievriendelijk?

Ook mensen met dementie zullen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als gemeente kun je daar een belangrijke bijdrage in leveren. Zij heeft tenslotte de taak om deelname van mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen.
In de dementievriendelijke gemeenschap moet het dagelijkse leven van mensen met dementie gemakkelijk worden. Een gemeenschap waarin iedereen normaal omgaat met dementie: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een gemeenschap waarin mensen met dementie blijven functioneren, iets mogen vergeten, thuisgebracht worden als ze verdwalen, deel blijven nemen aan. Een gemeenschap waarin u en ik oud mogen worden tot de dood ons scheidt.

Henk Ermers
Commissielid Samenleving & Bestuur CDA Mill en Sint Hubert