Ik ben Jules Verstraten, 22 jaar, en geboren en getogen in Mill. Sinds maart vorig jaar ben ik actief binnen het CDA Mill en Sint Hubert. Regelmatig krijg ik de vraag van mensen waarom ik politiek actief ben geworden. Politiek is voor veel jongeren immers een ‘ver van mijn bed show’. In dit artikel wil ik mijn beweegredenen om politiek actief te worden met anderen delen.

Opgroeien in de gemeente Mill en Sint Hubert zie ik als een voorrecht. Denk aan de veilige, vertrouwde leefomgeving en het goede onderwijs die deze gemeente zo mooi maken. Activiteiten zoals het collecteren voor Pater Konings, het oud papier ophalen voor het afscheidskamp van de basisschool, het voetbalkamp en de jeugdcarnaval zijn voor mij mooie herinneringen die typerend zijn voor een klein dorp. Helaas zetten ontwikkelingen van de afgelopen jaren, mede door de bezuinigingen, dit dorpse, lokale karakter onder druk. Ik wil dat een volgende generatie hier net zo op kan groeien zoals ik dat heb gedaan. Ik zie graag een gemeente Mill en Sint Hubert die zijn gemoedelijkheid weet te behouden en burgers uit verschillende lagen van de samenleving verbindt. Dit in tijden van bezuinigen en bevolkingskrimp, maar ook in tijden van verharding in de samenleving.

Steeds weer valt mij op dat mensen politiek belichten vanuit eigen belang, maar wat zou het mooi zijn als mensen dit eigen belang buiten spel zouden zetten. Stel je voor dat je niets zou weten over je natuurlijke capaciteiten, geslacht, leeftijd, afkomst, levensbeschouwing, ideeën over goed en kwaad en je sociale positie binnen de maatschappij. Zou je dan ook vinden van de politiek wat je er nu van vindt? Zou je dan geen meer gematigde mening hebben? Stof om over na te denken, lijkt mij.

Voor mij is dit een reden om voor het CDA te gaan. Het CDA betekent voor mij dat de goeden niet mogen lijden onder de slechten. Of iemand een goed mens is, hangt af van de gemaakte keuzes waarbij in beginsel iedereen gelijkwaardig is. Vaak hoor ik van leeftijdsgenoten dat zij eenzelfde mening hebben als ik, maar aangeven niet voor het CDA te stemmen omdat zij niet gelovig zijn. Voor mij is dit juist een reden geweest om voor het CDA te kiezen. Als je niet gelooft dat na de dood goede mensen worden beloond en slechte mensen worden bestraft, dan is dat juist een extra reden om dit in het hier en nu politiek goed te willen regelen. Wie slecht gedrag niet bestraft, doet onrecht aan hen die zich wel goed gedragen en dat moeten we niet willen. Respect voor elkaar is de basis en op basis daarvan verdient iemand waardering. Echter, respect is steeds minder vanzelfsprekend en ik zou graag zien dat waar de stemming in steden alsmaar grimmiger wordt, wij in de gemeente Mill en Sint Hubert de gemoedelijkheid kunnen blijven behouden. Daar sta ik voor en daarom ben ik politiek actief.

Jules Verstraten
Bestuurslid PR en Communicatie, CDA Mill en Sint Hubert