Foto: Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dit jaar gestart met het aanplanten van bos in de Langenboomse bossen. Loofbomen krijgen steeds meer kans in dit voormalige productiebos vol dennen. Dankzij dit beheer heeft de beschermde levendbarende hagedis zijn weg naar het gebied weer gevonden. 

Gevarieerde soortensamenstelling 

Bospercelen met Amerikaanse eik en douglasspar zijn omgevormd naar een bos met een meer gevarieerde soortensamenstelling. Zomer- en wintereik, hazelaar, gewone beuk, haagbeuk, zoete kers en winterlinde vinden er hun thuis. Vooral lindes en de hazelaar zorgen bij bladval voor een dun strooiselpakket, omdat de bladeren goed afbreken, een ideale bodemverzorger.

Open plekken

Ook worden er open plekken in de bossen gecreëerd, zodat op de bodem meer licht valt en de natuurlijke verjonging wordt gestimuleerd. Dood hout mag blijven liggen en de bomen krijgen meer ruimte. Hierdoor ontstaat er een grotere variatie in de plantengroei. Vooral insecten profiteren van zo’n natuurlijker bos en daarmee ook allerlei vogels en kleine zoogdieren.

1000 bomen

Natuurmonumenten wil van de Langenboomse bossen een aantrekkelijk leefgebied maken voor allerlei planten en dieren. Er zijn in totaal ruim 1000 bomen aangeplant op 2 locaties in de Langenboomse bossen.