Bijzondere archeologische vondsten uit de gemeenten in het Land van Cuijk zijn sinds 14 juni 2016 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het gaat om een lemen speeltje uit Boxmeer, een Mercurius beeldje uit Cuijk, een bronzen spatel uit Grave en een vuurstenen bijl uit Mill en Sint Hubert.

Deze zijn nu te zien in een tien meter lange ladekast, ‘Archeologie uit je achtertuin’ gedoopt, te midden van archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten.

Boxmeer

Tijdens archeologisch onderzoek op bedrijventerrein Sterckwijck is 22 hectare terrein opgegraven en 4500 jaar bewoningsgeschiedenis in beeld gebracht. Tussen het afval van enkele boerenerven lag een voorwerp van gebakken leem. Het is een knotsvormig object waar archeologen geen goede interpretatie aan kunnen geven. Zou het een stuk speelgoed kunnen zijn?

Cuijk

In 1997 werd een bronzen Mercurius uit de 2e-3e eeuw na Chr. gevonden aan de Grotestraat bij winkelcentrum Maasburg. Daar was de Romeinse vicus Ceuclum gelegen met zijn werkplaatsen en wellicht ook een badhuis. Het beeldje is weliswaar beschadigd, maar goed herkenbaar als handelsgod Mercurius door zijn gevleugelde schoenen en reizigersmantel. Deze vondst toont aan dat er handelaren actief waren in het toenmalige Ceuclum.

Grave

De Romeinse, bronzen spatel van 100-200 na Chr. werd in de omgeving van Grave uit de Maas opgebaggerd. De spatel heeft waarschijnlijk toebehoord aan een arts, die in dienst was van het Romeinse leger. Een dergelijk instrument had verschillende functies: er kon zalf mee opgebracht worden, maar bij operaties diende het instrument om een insnede in het lichaam open te houden.

Mill en Sint Hubert

Op de terreinen van Staatsbosbeheer rondom Mill werd een vuurstenen bijl gevonden uit de periode 4000-3000 v.Chr. Het vuursteen is waarschijnlijk afkomstig uit de vuursteenmijn van Rijkcholt-Sint Geertruid. De bijl kwam in de jaren 1930 in de collectie van het RMO. 

Ladenkast

De herkomst uit gemeenten is wat de vondsten in de kast bindt. Tezamen vertegenwoordigen ze de enorme rijkdom en verscheidenheid van het Nederlands nationaal archeologisch erfgoed. Open je een laatje, dan sta je oog in oog met een voorwerp uit onze bodem, dat een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van die stad of dat dorp illustreert.
De kast zal in de loop der tijd aangevuld worden, tot er van elk van de 390 Nederlandse gemeenten, inclusief Bonaire, Saba en Sint Eustatius, een vondst te vinden is. De voorwerpen zijn ook online te vinden via  www.archeologieuitjeachtertuin.nl.

Samenwerking

‘Archeologie uit je achtertuin’ kwam tot stand op initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en archeologisch bedrijf ADC ArcheoProjecten, en in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij aan het museum.