Onderneemsterren – de netwerkvereniging voor vrouwelijke zelfstandige ondernemers – ondergaat in haar jubileumjaar een ware metamorfose. Niet alleen wordt de regio vergroot, ook wordt de kwaliteit en samenwerking onderling aanzienlijk verbeterd.

Onderneemsterren is in 2003 op initiatief van Rabobank Peelrand ontstaan. De netwerkvereniging werd opgericht om het contact tussen vrouwelijke ondernemers in de regio Wanroij, Sint Anthonis en Vierlingsbeek te stimuleren. Na verloop van tijd werd de rol van de Rabobank kleiner en met ingang van 2006 staat Onderneemsterren volledig op eigen benen. Inmiddels bestaat Onderneemsterren 12,5 jaar en telt ruim vijftig leden die elkaar minimaal vijfmaal per jaar ontmoeten, van elkaar leren en uiteindelijk ook samenwerken.

Jubileumjaar 2016

Bij het bereiken van een mijlpaal neigt men altijd achterom te kijken. Zo ook het bestuur van Onderneemsterren. Het afgelopen half jaar hebben zij kritisch gekeken naar de organisatie en hoe de netwerkclub zich heeft ontwikkeld. Samen met enkele kritische leden hebben ze in kaart gebracht waar ze nu staan en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Uiteraard altijd vanuit het oogpunt van het lid van Onderneemsterren.
Het resultaat van het in kaart brengen van de verwachtingen, is dat het bestuur graag wil dat de komende jaren Onderneemsterren naar een hoger niveau wordt getild. Waarom? Nou, zij denken dat de leden hiermee ook kunnen groeien. Zij streven graag de doelstelling na die sinds de oprichting onveranderd is: Het doel van Onderneemsterren is om van en met elkaar te leren om zo persoonlijke groei en zakelijke ontwikkeling te stimuleren.
Om de ambities de ruimte te bieden en als vereniging te kunnen groeien worden de kaders die ooit zijn gesteld aangepast. Zo was het gebied waarin de Onderneemsterren gevestigd moeten zijn eerst het Land van Cuijk en de kop van Limburg, maar dit wordt opgeschaald naar Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Voorheen werden er maximaal drie ondernemers uit dezelfde branche toegelaten, maar dit kader is opgeheven. 

Bijeenkomsten

Ben je een vrouwelijke ondernemer in de regio Noordoost-Brabant of Noord-Limburg en wil andere vrouwelijke ondernemers ontmoeten, meer leren en samenwerken? Kom dan naar een ledenbijeenkomst. Meer informatie over Onderneemsterren, haar leden en de activiteiten, kunt u vinden op de website www.onderneemsterren.nl.