De vijf gemeenten in het Land van Cuijk bieden alle inwoners, instellingen en (professionele) partners uit de gemeenten de mogelijkheid kennis te nemen van en te reageren op de conceptnota Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020. Reageren kan tot 16 september a.s.

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) werken samen op verschillende beleidsterreinen. Zo ook op het gebied van gezondheidsbeleid. Het beleidsplan wordt in december door de vijf individuele gemeenteraden vastgesteld.

Gezondheidsbeleid

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat alle Nederlandse gemeenten om de vier jaar hun beleid ten aanzien van de publieke gezondheid moeten vastleggen in een nota lokaal gezondheidsbeleid. In de afgelopen beleidsperiode hebben de vijf gemeenten in het Land van Cuijk voor het eerst een regionale nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2013-2016. De gemeenten hebben een vergelijkbaar gezondheidsprofiel en werken op het terrein van gezondheid en welzijn veel samen. Bovendien werken de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid voor het gehele Land van Cuijk.
Op 23 november 2015 vond er een regionale gezondheidsconferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende professionele en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg met de gemeenten en met elkaar in gesprek gegaan over het gezondheidsbeleid. Het concept “positieve gezondheid” is gepresenteerd en de GGD heeft de cijfers over gezondheid voor het Land van Cuijk toegelicht. Vervolgens zijn alle aanwezigen uitgenodigd om in groepen aan te geven wat zij de belangrijkste aandachtspunten vinden voor de doelgroepen jongeren, volwassenen en ouderen. Bij het opstellen van de nota is de input van deze avond zoveel mogelijk meegenomen.
Onderwerpen die in het conceptbeleid aan de orde komen zijn onder andere het tegengaan van overgewicht en het verminderen van alcohol- en drugsgebruik.

Inspraak via adviesraden

De gemeente heeft de taak om burgers invloed en inspraak te laten hebben op het beleid en de uitvoering van het beleid. Dit gebeurt onder andere door de conceptnota voor te leggen aan de verschillende adviesraden in het Land van Cuijk. De adviesraden hebben als participatieorgaan van de colleges van burgemeester en wethouders tot taak om hen gevraagd en ongevraagd te adviseren en ook om ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die in haar ogen van belang zijn.

Maak uw reactie kenbaar voor 16 september

De gemeenten stellen daarnaast ook alle inwoners, instellingen en (professionele) partners in de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van de conceptnota en erop te reageren, voordat het beleidsplan aan de vijf gemeenteraden worden voorgelegd. Geïnteresseerden kunnen de conceptnota terugvinden op de websites van de vijf gemeenten. Ook is er gelegenheid de documenten in te zien bij de balies van de gemeentehuizen.
Wanneer u wilt reageren op de conceptnota Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020, dan kan dat tot 16 september a.s. U kunt uw reactie schriftelijk kenbaar maken bij een van de vijf gemeenten, of per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer P. Sluiters van de afdeling Ontwikkeling, team Sociaal Beleid, bereikbaar via telefoonnummer 0485 - 396 600.