Irene Bras

Het kind in beweging. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan bijvoorbeeld zintuigen of het zenuwstelsel, maar evengoed door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt zijn ook steeds meer vaardigheden nodig om goed mee te kunnen in de omgeving. Problemen in het bewegen kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Kinderfysiotherapie en school

Hulpvraag
Juist in de schoolse situatie wordt er van kinderen op motorisch gebied veel geëist. Op de speelplaats, tijdens sporten, maar ook in de klas. Zo kan het opvallen dat een kind: 

 • Veel beweegt en / of niet stil kan zitten of juist weinig beweegt.
 • Motorisch onhandig is.
 • Een slappe of slechte lichaamshouding heeft.
 • In motorische ontwikkeling lijkt achter te blijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes.
 • Moeite heeft met het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals schrijven, fietsen.

Schrijfmotorische problemen
Voorbeelden van schrijfproblemen kunnen zijn:

 • Slordig en / of onleesbaar schrijven.
 • Te langzaam tempo
 • Verkramping, pijn in de arm of hand
 • Moeite met het maken van de letters.
 • Onregelmatigheid in grootte van de letters of de afstand of de richting.
 • Verkeerde schrijfhouding
 • Verkeerde penvatting.

Al deze vormen van bewegingsuiting kunnen vragen om een therapie op maat voor het kind. Een nauwe samenwerking met leerkrachten, ouders en andere zorgverleners is daarbij van belang.

Werkwijze
Bij een hulpvraag of twijfel kan de leerkracht, na overleg met de ouders contact opnemen met de kinderfysiotherapeut. De ouders kunnen ook zelf contact opnemen. Er is geen verwijzing van een arts nodig. Met de kinderfysiotherapeut vindt een intakegesprek plaats, gevolgd door een inventarisatie, analyse en onderzoek naar aanleiding van de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut stelt een gericht behandelplan op aan de hand van de verkregen gegevens. Indien nodig wordt geadviseerd een andere professional erbij te betrekken.

Kostenvergoeding
Onderzoek en behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze kinderfysiotherapeute Irene Bras.

Fysiotherapie Mill
Langenboomseweg 2b, 5451JK Mill
0485 - 45 11 07
www.fysiotherapiemill.nl