Sinds half augustus wordt er door Natuurmonumenten gewerkt in de Molenheidse bossen. De manier waarop hier gewerkt wordt zorgde voor een aantal verontwaardigde berichten op de redactie van De Neije Krant en inmill.nl.

Zo schreef een inwoner van Wilbertoord en liefhebber van de daar aanwezige natuur: “Op de Peter Ebbeweg in de Molenheidse bossen staan een 50 tal eeuwen oude eiken bomen. De bossen worden op dit moment gerenoveerd door Natuurmonumenten. Door het zware materiaal wat ingezet word vernielden ze diverse oude eiken bomen.”
“Dit alles onder toezicht van mensen van Natuurmonumenten. De bossen zien er op dit moment uit of er een orkaan over is geraasd. Hele stukken bos waar een prachtige vegetatie van vele soorten mossen was, en waar maar een enkele boom is gekapt hebben ze totaal kapot gereden. Al bij al een triest verhaal, en waar je als trouwe wandelaar met tranen in je ogen doorloopt.”

Uiteraard hebben we als redactie Natuurmonumenten om een reactie gevraagd. “Waar gehakt wordt, vallen spaanders,” aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten. “Zo nu ook weer in de Molenheide waar dat bijna jaarlijks gebeurt. Natuurmonumenten heeft in dit bos recent een velling uitgevoerd. Daarbij is een aantal Amerikaanse eiken geveld en zijn enkele naaldhoutopstanden gedund. Dit om het bosgebied Molenheide, dat is aangelegd als productiebos, gevarieerder, aantrekkelijker en minder kwetsbaar te maken. Bezoekers en recreanten geven in het algemeen aan natuurbeheerders terug dat productiebossen monotoon en weinig belevingsvol zijn. Al sinds jaar en dag worden dan ook bomen gekapt en opstanden gedund op de Molenheide om dit bosgebied geleidelijk om te vormen naar een aantrekkelijker bos. In de tijd dat het nog gemeentebos was, is omvorming al ingezet en Natuurmonumenten heeft deze vorm van beheer doorgezet toen zij eigenaar werd. Prettig voor de recreant/bezoeker en goed voor de natuur.”

“Boswerkzaamheden worden tegenwoordig uitgevoerd met processors. De grote wielen van deze machines zorgen ervoor dat de bodemdruk niet te groot is. Daarnaast zijn de processors nodig om het boswerk veilig en economisch uit te kunnen voeren. Dat er bij de uitvoering van werkzaamheden een tak afgereden en/of beschadigd wordt, kan zomaar. Na afloop van het werk wordt deze alsnog netjes afgezaagd. Paden waar rijsporen op zijn ontstaan worden na afloop van het werk opgeknapt met de wegenschaaf.”

“De bospercelen waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd, zien er vaak ‘rommelig’ uit. Dat is echter zeer tijdelijk daar het bos weer opleeft doordat door de dunning meer licht de bodem bereikt. Bomen krijgen hierdoor een groei impuls en zaden van struiken en bomen komen tot ontkieming. De bospercelen waar in het verleden maatregelen zijn uitgevoerd, zijn nu de mooiste en meest gevarieerde bospercelen in het gebied.”