Een van de vele SHC projecten in samenwerking met andere verenigingen: Nat. Burendag jl. bij wijk accommodatie De Wester.

Vanaf 2016 neemt het aantal ouderen versneld toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers groeien van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041.

Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26% van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2012 is het percentage 65-plussers nog 16%, waarvan 25% 80-plus is.

Oorzaken toename: babyboomgeneratie en levensverwachting

De belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing van de bevolking is gelegen in de geboorte-ontwikkelingen in het verleden: de babyboomgeneratie van 1946-1970 begint sinds 2011 de leeftijd van 65 jaar te passeren. De toename van de levensverwachting blijft, net als in het verleden, ook in de toekomst van belang voor de toename van het aantal ouderen.

Sterke vergrijzing onder niet-westers allochtone bevolking

Het aandeel 65-plussers onder de niet-westers allochtone bevolking is nu nog laag, maar zal in de komende decennia sterk toenemen; van 4% in 2012 naar 23% in 2060. Ondanks deze sterke vergrijzing bestaat de populatie 65-plussers zélf in 2060 grotendeels uit autochtonen (74%).

In 2040 is de grijze druk 51%

De komende decennia zal de grijze druk sterk toenemen; van 27% in 2012 naar 51% in 2040 De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentiële beroepsbevolking (20-64-jarigen). Het geeft inzicht in de verhouding ouderen tot het potentieel werkende deel van de bevolking die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. In 2012 zijn er nog vier potentieel werkenden op elke oudere, in 2040 is dit afgenomen naar twee potentieel werkenden voor iedere 65-plusser. Na 2040 blijft de grijze druk stabiel. In 2060 is de grijze druk 50%.

Als de pensioenleeftijd in de toekomst hoger ligt, zal vanzelfsprekend de grijze druk teruglopen. Stijgt de pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2040, dan is de grijze druk naar verwachting 45% in plaats van 51% (2,2 in plaats van 2 werkenden per oudere). De term oudere heeft niet zozeer te maken met leeftijd zoals de term bejaarde, maar vooral met het begin van een nieuwe, levensfase waarin het arbeidzame leven wordt afgerond, nieuwe doelen worden geformuleerd en de balans van het leven wordt opgemaakt. Het moment waarop deze levensfase ingaat, is afhankelijk van het arbeidsleven, opleidingsniveau, sociale klasse enz.

Bij het Senioren Hobby Centrum Mill zijn er geen rangen of standen, zijn er geen verschillen in mensen, is een ieder gelijk, wordt rekening gehouden met de wensen en behoeftes van vandaag en morgen. Zin om mee te doen? Meer dan 20 hobby mogelijkheden.

Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / www.seniorenhobbycentrum.nl of bel even met Frans de Haan 0485 - 47 10 79.