Op maandag 17 oktober schoof een afvaardiging van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders aan bij de vergadering van de Vereniging Wilbertoord.

Verschillende onderwerpen passeerden de revue en werden in een open en positieve sfeer met elkaar besproken. Zo kwamen woningbouw, mobiliteit, de mestvergister, de gemeentelijke gebouwen en onderwijs aan de orde.

Het bezoek van het college en de gemeenteraad vond plaats in het kader van de Toekomstvisie 2025. In deze toekomstvisie staan de wensbeelden voor de gemeente Mill en Sint Hubert in 2025, als onderdeel van de regio Land van Cuijk.

Deze 'stip op de horizon' voor onze gemeente werd bepaald samen met de inwoners van onze gemeente én de wijkraad en dorpsraden. Hiervoor werden verschillende toekomstvisieavonden georganiseerd in de dorpen.

Van wensbeelden tot uitvoering

Eén van de afspraken in de Toekomstvisie is om de komende jaren met het college en de gemeenteraad in gesprek te gaan en blijven met de wijkraad en dorpsraden over de toekomstbeelden die in de visie staan. Vooral om samen te blijven kijken naar de prioriteiten en ervoor te zorgen dat er uitvoering wordt gegeven, vanuit de gemeente en gemeenschap, aan de wensbeelden die in de Toekomstvisie op papier zijn gezet.

Het gesprek met de dorpsraad van Sint Hubert stond afgelopen mei op de agenda. De gesprekken met Wijkraad Mill West en dorpsraad Langenboom volgen volgend jaar.