V.l.n.r. Lotte Albers, Ben Wijnen, Wilma de Klein, Toon Hermsen en Mieke van de Kolk. (Foto: Hans Hermsen)

Omdat het ledenaantal bij de regionaal werkende recreatie sportvereniging Hart in Actie door een diversiteit aan omstandigheden steeds verder terugloopt, wil het bestuur nieuwe spelvormen introduceren.

Overigens zodanig, dat de oude activiteiten blijven bestaan. Zij hebben daartoe hun erevoorzitter, Toon Hermsen, om advies gevraagd.

Toon Hermsen heeft enorm veel ervaring en expertise op diverse terreinen. Met zijn medewerking en ondersteuning en een juiste regie van het bestuur, zou de vereniging mogelijk weer kunnen groeien naar een gezonde club met meer leden die de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien. Wanneer wij één van zijn vele ideeën hebben afgerond, gaan we dit via De Neije Krant en inmill.nl kenbaar maken.

Wie is Recreatie Sportvereniging Hart in Actie?

Recreatie Sportvereniging is een sportclub voor mensen met een chronische beperking en dan met name voor personen met een hartaandoening, diabetes en longproblemen. Sportvereniging Hart in Actie is in maart 1995 opgericht. Het ledenbestand bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Momenteel wordt er op dinsdag, woensdag en donderdag gesport in twee sportlocaties.

Bewegen naar eigen kunnen

Bij Recreatie Sportvereniging Hart in Actie beweegt u naar eigen kunnen. U hoeft niet beter te zijn dan uw buurman/buurvrouw. Op zo’n sportavond, die per sportploeg een uur duurt, wordt begonnen met een warming-up: concreet betekent dit lopen en springen, knikken en knakken en rekken en strekken. Dit duurt ongeveer 20 tot 30 minuten daarna volgt ongeveer veertig minuten een balspel. De leeftijd binnen de sportgroepen varieert van 45 tot 80 jaar. De stemming tijdens het sporten is plezierig en ontspannen.
Aan het volgen van een sportuurtje bij Recreatie Sportvereniging Hart in Actie werkt u dus op twee manieren aan uw gezondheid. Op de eerste plaats voelt u zich rustig en ontspannen (vanwege het lotgenotencontact en de uitstekende begeleiding tijdens het sporten). Ten tweede doet u wat aan uw spieren en reactievermogen.

Schroom niet om meer info in te winnen bij Ben Wijnen. Zijn telefoonnummer is 0485 - 45 23 80.