Stichting Primair Onderwijs Peelraam heeft sinds dit schooljaar drie -basisscholen in haar gelederen. Binnen de gemeente Mill en St Hubert bieden ’t Stekske in Langenboom en de LenS in Mill sinds dit schooljaar de zaak- en creatieve vakken aan op de thematische IPC-manier.

Ook ging basisschool Pater Eymard in Stevensbeek al aan de slag met IPC. IPC is een onderwijsprogramma voor wereldoriëntatie-vakken dat aansluit bij de leef- en belevingswereld van basisschoolkinderen en dat hen motiveert, uitdaagt en ze vaardigheden meegeeft waar de 21ste eeuw om vraagt. Op 24 november wordt tijdens de jaarvergadering van de Oudervereniging van ’t Stekske informatie aan ouders gegeven over deze nieuwe manier van werken. De LenS heeft de ouderavond bij de start van het schooljaar gehouden.

Hoewel beide scholen amper een paar maanden met IPC werken, weten ze nu al dat het een schot in de roos is. “We zochten een manier van werken die de kinderen op het puntje van hun stoel brengt en die hebben we in IPC gevonden. Het is eigentijds én kerndoeldekkend. Wij zagen al heel snel bij de kinderen de intrinsieke motivatie verbeteren. En daar was het ons juist om te doen”, vertelt Elly Derks, directeur van de school in Langenboom, enthousiast. IPC-coördinator en leerkracht Anoek Velthuis van de LenS is vooral verheugd over de nieuwsgierigheid die bij de leerlingen is gewekt en over het enthousiasme over de IPC-manier van werken. “Ze vinden het prachtig dat ze vooral veel zelf mogen doen. Zoals zelf de leervragen formuleren en zelf op zoek gaan naar informatie. Zo ging onze groep 3-4 op zoek naar het antwoord op de vraag waar Knex vandaag komt. Ze kwamen van alles tegen en zijn daar heel diep op ingegaan. En daar kwam de volgende vraag weer uit voort: waar Lego dan vandaan komt. Ook daarmee gingen ze aan de slag.”

IPC (International Primary Curriclum) is een onderwijsprogramma voor de zaak- en creatieve vakken voor basisschoolgroepen 1 t/m 8, waarbij effectief leren centraal staat. Aan de hand van onderwerpen die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen worden vakken ingevuld. Het programma stimuleert kinderen om beter te leren en hun talenten te ontdekken. Ze worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden én inzicht. Ze leren onder meer samenwerken, oplossingen zoeken en samenhang ontdekken.
IPC werkt niet met boeken, wel met zogeheten units. Deze onderwerpen (er zijn er meer dan tachtig waaruit de lidscholen kunnen kiezen) komen gedurende 6 à 8 weken in alle zaak- en creatieve vakken terug. Een IPC-unit heeft elke keer dezelfde structuur met een startpunt, kennisoogst, thema-uitleg, onderzoeks-, verwerkingsgactiviteiten en een afsluiting waar ouders bij worden betrokken. Een leerwand hoort daar ook bij, om voor kinderen en ouders visueel te maken waar aan gewerkt wordt en is. Op de LenS heeft elke groep inmiddels zo’n wand. Op die school wordt ook gewerkt met zogeheten leerpleinen. De afgelopen periode hebben groepen 1/2 gewerkt met de het thema ‘boeken’, groep 3/4 met ‘vakantie’ en groep 7/8 met ‘Nederland waterland’. Groep 5/6 werkte rondom het thema ‘luchthavens’. “Die leerlingen hebben bij de afsluiting echt flink uitgepakt. Er waren grote luchthavens nagemaakt en de ouders kregen bij binnenkomst een boardingpass. Terwijl je op de achtergrond steeds mind your step hoorde”, schetst Anoek Velthuis de inventiviteit die IPC opwekt. Op ’t Stekske hebben de verschillende groepen ook verschillende units behandeld. Komende tijd wordt het thema ‘zo werken de hersenen’ schoolbreed opgepakt.

Ommezwaai

Bij IPC worden geen standaardboeken gebruikt. Leerkrachten moeten de lessen zelf voorbereiden, materialen ontwikkelen en de lokalen aankleden. Elly Derks: “Het vraagt heel wat anders van ons als leerkracht. Je moet de les voorbereiden met jouw groep kinderen voor ogen. Daar moet je steeds meer op inzoomen en dan ga je steeds meer de diepte in met je onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat de IPC-manier een ommezwaai in het onderwijs gaat brengen. We moeten er in groeien, staan nog maar aan het begin, maar het zal bijdragen tot een positiever schoolklimaat en autonomere leerlingen. Je ziet het meteen gebeuren. Kinderen gaan helemaal op in het stellen van de eigen leervragen en gaan zelf op zoek naar antwoorden. Ik zie door IPC veel energie in de school komen.” Zowel op de LenS als ’t Stekske bereiden de teamleden samen de thema’s voor. “Op die manier kan op de kracht van de collega’s worden meegelift”, aldus Velthuis.
Basisschool ’t Stekske in Langenboom heeft 179 leerlingen. Op de LenS in Mill zitten 328 kinderen.