Onlangs liep er een procedure vanuit de samenwerkende gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert voor de aanbesteding van het gemeentenieuws. De gemeente plaatst tegen betaling namelijk gemeentenieuws in een huis aan huiskrant. De afgelopen 3 jaar was dit in de Maasdriehoek.

Aanbestedingseisen

Bij een aanbesteding is er ook een lijstje eisen waaraan men moet voldoen voor men een offerte uit kan brengen. Aan alle eisen zou De Neije Krant kunnen voldoen, behalve aan eentje. Een van de eisen is namelijk dat het gemeentenieuws in alle 3 gemeenten te lezen moet zijn. Dus bijvoorbeeld het gemeentenieuws van Mill en Sint Hubert moet ook te lezen zijn in de gemeente Cuijk en Grave. Als De Neije Krant verschijnen we alleen in onze eigen gemeente. Hierdoor kunnen wij dus niet voldoen aan de eisen en had een offerte uitbrengen ook geen nut. Opmerkelijk was overigens wel dat bij de eisen niet gekeken of gevraagd werd naar leesdichtheid, waardering van lezers, betrokkenheid bij lokale economie en verenigingsleven of percentage advertenties.

Gunning

Ondertussen is het gemeentenieuws per 1 januari 2017 gegund aan de Persgroep Nederland, uitgever van o.a. de Koerier, Cuijksweekblad en de Graafsche Courant. Dat voor een periode van 1 jaar met optie voor verlenging van 2 jaar.

Pogingen

Als De Neije Krant hebben we gevraagd of men de aanbestedingseisen aan zou willen passen. Deze aanbesteding is een verantwoordelijkheid van het college en valt binnen de portefeuille van Burgemeester Walraven. Helaas hield het college vast aan de eis dat al het gemeentenieuws in alle 3 gemeentes van het CGM samenwerkingsverband te lezen moet zijn.

Politiek

Ook klopten we als Stichting huis aan huiskrant eerder dit jaar aan bij de 4 politieke partijen in onze gemeente. Dorpslijst Langenboom gaf direct aan zich hier niet mee bezig te gaan houden en dat het een verantwoordelijkheid was van de burgemeester. AB’90, CDA en VKP gaven we aan te willen bekijken wat mogelijk was. Maar verder dan kritische vragen stellen in de aanloop naar en de behandeling van de begroting ging men niet. Mocht men tijdens bijvoorbeeld de begrotingsbehandeling een amendement ingediend hebben (een opdracht tot wijziging van het gemeentelijke beleid) dan had er mogelijk wel wat kunnen veranderen. Maar van dat politieke middel hebben de partijen vooralsnog geen gebruik gemaakt.

Gemeentenieuws

Als De Neije Krant ontvangen we meestal wel het gemeentenieuws. Als wij ruimte hebben in De Neije Krant nemen we evengoed het meest interessante gemeentenieuws mee. Hiervoor ontvangen we weliswaar geen vergoeding, maar wij houden u graag op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente. Vandaar dat hij het dan toch meenemen.