Vergoeding fysiotherapie bij etalagebenen vanaf 2017 in het basispakket.

Claudiocatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening die wordt veroorzaakt door slagaderverkalking.

De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen vanwege pijn in de benen vaak stil moeten staan tijdens het lopen. Door voor een etalage stil te staan camoufleren ze dat ze eigenlijk moeten stoppen met lopen vanwege de pijn.

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de pijnklachten in de benen goed verholpen kunnen worden door intensieve looptraining. Deze looptraining wordt begeleid door een gespecialiseerde fysiotherapeut die is aangesloten bij het Claudicationetwerk. Dit is een netwerk van ongeveer 1800 fysiotherapeuten die veel samenwerken met vaatspecialisten, verpleegkundigen en huisartsen op gebied van onderzoek, scholing en preventie. Tijdens het trainingstraject is er naast de aandacht voor de fysieke capaciteiten ook aandacht voor leefstijladvies. Hierbij moet je denken aan begeleiding bij stoppen met roken, gezonde voeding en bewegingsadvies.

Het voordeel van deze aanpak is dat operaties voorkomen kunnen worden. Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Door het volbrengen van de looptraining en aanpassing van je leefstijl is er ook een kleinere kans dat klachten terugkomen. Deze is kleiner dan na bv. een dotteroperatie. Een ander voordeel is dat de kosten van een traject looptherapie duidelijk lager liggen dan een operatieve behandeling. De combinatie van deze voordelen heeft de verzekeraars en de regering doen besluiten dit traject op te nemen in de basisverzekering. Hierdoor is het voor iedereen toegankelijk.

Slagaderverkalking is het natuurlijk gevolg van het ouderdomsproces. De binnenkant van de slagader raakt beschadigd als gevolg van afzettingen van vetten en kalk. De bloedvaten worden hierdoor steeds nauwer en op de plaats van de vernauwing kan er minder bloed passeren. Het proces van vernauwing kan versneld optreden als er sprake is van één of meerdere risicofactoren. De allerbelangrijkste risicofactor is roken, maar ook een hoog cholesterol, een hoge bloeddruk en diabetes mellitus kunnen tot ernstige vaatproblemen leiden.

Wanneer u last heeft van vaatvernauwing zal uw huisarts of vaatspecialist als eerste behandelmogelijkheid looptherapie in combinatie met medicatie voorschrijven.  Via de zorgzoeker van claudiocationet kunt u dan een gespecialiceerde fysiotherapeut in de buurt zoeken. www.etalagebenen.nl/zorgzoeker (voor meer info en/of brochures www.hartenvaatgroep.nl) en/of Edwin van der Locht bij Fysiotherapie Mill, 0485 - 45 11 07.

www.fysiotherapiemill.nl