Op donderdag 23 maart heeft wethouder Jos van den Boogaart een boom geplant als afronding van de aanleg van diverse nieuwe landschapselementen bij de familie Selten in Wilbertoord.

Afgelopen maand heeft de familie Selten al 1000 struiken en 7 bomen geplant. Het gaat hierbij om een particulier initiatief dat mogelijk is gemaakt met financiële ondersteuning vanuit het Groen blauw stimuleringskader (Stika).

Negen gemeenten in Noordoost-Brabant, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant hebben voor de periode 2015-2019 gezamenlijk ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van het agrarisch cultuurlandschap.

Met de Stikaregeling kunnen particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen. Ook zijn vergoedingen beschikbaar voor waardedaling of opbrengstenderving van de ondergrond waarop de landschapselementen aangelegd worden.