Mill & Sint Hubert ligt in een mooie omgeving, echter is die omgeving voor verbetering vatbaar. Eén van die aandachtspunten is de overlast van vliegbasis Volkel en de effecten daarvan.

Gelukkig zijn er niet alleen negatieve effecten maar levert de basis bijvoorbeeld ook werkgelegenheid op. En zolang we een luchtmacht hebben in Nederland moet zo’n vliegbasis ook ergens liggen. Wij van AB’90 willen ons blijven inspannen de overlast zo klein mogelijk te maken. Vaak is dat wel iets van de lange adem...

Historie

Zo heeft Algemeen Belang ergens rond 2002 een initiatiefvoorstel ingediend om een geluidmeetnet aan te leggen rondom de vliegbasis. Dit voorstel is door de gemeenteraad ook aangenomen. Helaas vond het toenmalige college het niet nodig om dit raadsbesluit vlot tot uitvoer te brengen. Nadat Hans Verheijen burgemeester werd is dit opnieuw onder de aandacht gebracht en tot een raadsbesluit gekomen. Ondertussen was er natuurlijk de nodige tijd verstreken...

AB’90 en de tweede kamer

Daarna is de provincie voorzichtig begonnen met enkele metingen. In de tweede kamer werd ondertussen besloten om de JSF aan te schaffen als opvolger van de F16. Verontrustende geluiden rondom de geluidproductie van deze JSF zorgen ervoor dat ook de tweede kamer aandringt op een geluidmeetnet (Motie Eijsink). Hieraan wordt nu gewerkt en voordat de JSF volop gaat vliegen moet het meetnet klaar zijn. Het meetnet komt er dus, maar wel na veel vijven en zessen. Als toentertijd naar Algemeen Belang (AB) was geluisterd, was het geen gevalletje “achteraf beter” (AB) geworden.

15 meetpunten

Afgelopen week bezocht ik de COVM commissie (Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne) van de vliegbasis Volkel om te luisteren wat de actuele ontwikkelingen zijn. Het meetnet moet een jaar voordat de JSF op Volkel staat klaar zijn, zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen de F16 en de JSF. In 2019 komen de eerste JSF’s in Leeuwarden staan en rond 2021 worden de JSF’s op Volkel geplaatst. Ergens rond 2019 zullen de eerste meetpunten bij Volkel geïnstalleerd worden. In totaal worden maximaal 15 meetpunten gemaakt; niet in één keer maar er komen er telkens een paar bij. De lijst met meetpunten en volgorde van plaatsing is klaar en al besproken met de omgeving. Voor onze gemeente betekent dit dat er tot 3 meetpunten komen. Het getal geeft de aanlegvolgorde aan, vier, zeven en dertien. De vorm en grootte van de cirkel hebben verder geen betekenis. Waar de meetpunten precies geplaatst worden is nog niet duidelijk, maar zeker in of dichtbij de cirkel.

Overlast

Ik hoop dat wanneer het meetnet in werking treedt, we ook een beetje kunnen bijsturen in de vliegbewegingen om de geluidoverlast voor ons te verminderen. Afgelopen week verschenen in de media berichten dat geluidoverlast voor kinderen schadelijk zou kunnen zijn. Gelukkig wordt dat verder uitgezocht. In ieder geval genoeg om ons daar druk over te maken, al zal dat ook wel iets van de lange adem worden. Vasthoudend zijn en gestaag doorgaan zal het motto zijn.

Marcel van den Elzen
Algemeen Belang ‘90