Om persoonlijke redenen heeft Ingeborg Kelleter een punt gezet achter het voorzitterschap van De Huiskamer in de Wester in Mill. Ingeborg heeft namens de Wijkraad Mill-West een grote kartrekkersrol vervuld bij de totstandkoming van De huiskamer in De Wester.

Het voorzitterschap is tijdens een vrijwilligersdag officieel overgedragen aan Gertie Gerrits (rechts op foto). Vanaf 1 juni 2015 verzorgt de Huiskamer met succes de dagopvang in De Wester en deelt de ruimte per 1 november 2016 met Sociom die in de Wester namens de gemeente 3 dagen in de week de dagbesteding heeft.