De gemeenten in het Land van Cuijk investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio voor toeristen en recreanten.

Zo is het fietsknooppuntennetwerk verbeterd en is door het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) de uitstraling van de Toeristische Ontmoetingspunten (TOP’s) versterkt. Twee onderwerpen die op 7 juni op bescheiden wijze gemarkeerd werden.

Tourist Info uitstraling TOP’s

Een eenduidige uitstraling van de TOP’s in het Land van Cuijk is van belang. Potentiële gasten, en zij die al in de regio verblijven, moeten direct herkennen dat een TOP dé plek is waar zij informatie kunnen krijgen over wat de regio te bieden heeft. Het RBT biedt daarvoor, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die met de TOP’s is gesloten, diverse promotiemiddelen en -faciliteiten gratis aan. Het gaat daarbij onder andere om vlaggen, stoepborden, informatiedisplays, wandelkaarten en een online toolbox met bijvoorbeeld rechtenvrije foto’s die zijn te gebruiken bij promotieactiviteiten. Al deze items hebben een Tourist Info uitstraling. De investering in deze communicatiemiddelen werd mede mogelijk door een eenmalige financiële bijdrage van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. De gemeenten onderstrepen daarmee nut en noodzaak van het hebben van een TOP in elk van de vijf gemeenten.

Nieuwe fietspanelen in Land van Cuijk

Het Land van Cuijk is een aantrekkelijke fietsregio. Veel fietsers weten het knooppuntennetwerk goed te vinden. De gemeenten willen blijvend investeren in de kwaliteit van dit netwerk. Recent zijn dan ook op ruim 100 knooppunten in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis de informatiepanelen vervangen. Ze hebben een actueel en meer gedetailleerd kaartbeeld gekregen en in het Nederlands en het Duits wordt uitgelegd hoe het fietsknooppuntennetwerk functioneert. Ook bevat elk paneel nu een afbeelding van de Groeter, het sympathieke icoon dat zo kenmerkend is voor het gastvrije Land van Cuijk. Vrijwilligers controleren twee keer per jaar het gehele netwerk, inclusief de panelen.

Deze kwaliteitsimpuls is onderdeel van een Brabant-brede aanpak en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. De Provincie Noord-Brabant zet erop in om Brabant de meest innovatieve en gastvrije fietsprovincie te laten worden.