Via Stichting Leergeld Land van Cuijk en Stichting Doejemee kunnen kinderen uit armere gezinnen uit de vijf gemeenten in het Land van Cuijk meedoen aan onder andere sportieve en culturele activiteiten. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau worden geholpen.

De gemeenten stimuleren hiermee dat kinderen deelnemen aan activiteiten die de ouders anders niet zouden kunnen betalen. Het gaat om activiteiten zoals de zwemles of de deelname aan een sport- of toneelclub. Het geld wordt in natura verstrekt, wat betekent dat het rechtstreeks naar de zwemles of de club gaat. Hierdoor wordt het geld daadwerkelijk gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Stichting Leergeld

Het motto van Stichting Leergeld is: ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’. De stichting heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ouders van de doelgroep kunnen via de website van Stichting Leergeld Land van Cuijk een aanvraag indienen.

Stichting Doejemee

Stichting Doejemee bereikt de kinderen uit armere gezinnen met hun reguliere activiteiten. Een belangrijk element is dat de doelgroep onopgemerkt kan participeren. De Stichting heeft veel contact met scholen en met kinderen zelf vanwege hun grote aanbod van sport en spel. Doejemee brengt het aanbod op een “speelse” manier bij de kinderen en geeft hen ook een stem. Zo wordt armoede ook in de klassen bespreekbaar gemaakt.

De gemeenten uit het Land van Cuijk, waaronder de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert, zien Stichting Leergeld Land van Cuijk en Stichting Doejemee als waardevolle partners omdat deze een brede doelgroep bereiken mede door de inzet van beide sociale netwerken.

Meer informatie over o.a. aanmelding is te vinden op de gemeentelijke websites: www.cuijk.nl/leergeld, www.grave.nl/leergeld of www.gemeente-mill.nl/leergeld.